Rosi Sianipar S.Sn : Ngainspirasi Masarakat Ku Puisi

Papanggih jeung Rosi Sianipar S.Sn nu sapopoena salaku dosen di Fakultas Ilmu Seni & Sasta (FISS)   jurusan Seni Musik,Seni Fotografi & Film Universitas Pasundan(Unpas) Bandung sarta ngajar di SMKN 10 Bandung waktu acara pelatihan perpustakaan pikeun pengelola perpustakaan sakola SMU/SMA/SMK sa-Jawa Barat diayakeun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Unpas  di Gedong Mandala Saba R.Otto Iskandardinata  di kampus Unpas Jl.Setiabudhi No.193 Bandung.sawatara waktu kaliwat.Dina ieu acara  inyana lain salaku pembicara  tapi muka lapak  ngadagangkeun buku hasil karyana. “ Simkuring seja rek mere inspirasi ka masarakat dina media puisi sarta  miharep oge  ka masarakat sangkan  terinsipirasi sakabeh pengalaman hirupna bisa didokumentasikeun dina media puisi “ceuk Rosi  kalahiran kota Siborong-borong Binjai Sumatra Utara taun 1969  alumni S1 Sekolah Tinggi Seni Indonesia ( STSI)  Bandung  jurusan Teater , S2 Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sarta alumni Pelatihan  Penulisan Skenario  TVRI Jakarta jeung Keilmuan Seni Pertunjukan ti  Sponsorship Japan Foundation  nu mimiti jadi dosen  di FISS Unpas ti taun 1969 netelakeun ka Koran Giwangkara.Buku nu didagangkeunna dipedalkeu  ku  “Unpas Press”ieu teh  lian ti geus  meunang respon hade ti para peserta seminar sarta masarakat nu resep puisi judulna  “ I THINK “ ngamuat kumpulan   kurang leuwih  66 puisi . Oge meunang perhatian daria ti budayawan  DR.(HC) Tjetje.H.Padmadinata. Numutkeun Tjetje puisi nyaeta bagian tina susastra nu leuwih loba dirasakeun kaendahanna dibandingkeun bisa dihartikeun maknana.kukituna kumpulan puisi Rosi Sianipar perlu pisan diajenan dina raraga ngaronjatkeun budaya lisan kana budaya tulisan di masarakat.Sedengkeun budayawan Tatto S Prajamanggala ngebrehken yen puisi karya Rossi Sianipar gampang kaharti pisan ,memang kudu cepet kaharti,kulantaran puisi nyaeta salah sahiji media manusa nu ngomunikasikeun eusi hate jeung pikiranna. Ari penyair Acep Zamzam Noor  nembrakkeun buku karya  Rosi Sianipar ngarupakeun  kumpulan-puisi ditulis dina waktu cukup panjang  temana  ngeunaan masalah cinta,keluarga,persahabatan kaasup masalah lingkungan,sosial. Di buku ieu katinggali kapekaan penyair  hasil ngolah  tema-temana  jadi ranggeuyan puisi karasa akrab bari jeung dikedalkeunnana dina bahasa sederhana,lancar,gampang kaharti.

Waktu ditanya kasang tukang naon pangna bukuna judulna  I THINK saperti diberitakeun Koran Giwangkara  ari pokna teh  ceuk Rosi nyaeta  kainsipirasi  ti hiji awawe  nu ngaranna Iting nu kanyenyerian  akibat cinta,ku inspirasi ieu ditulis kisahna  puisi    I THINK  dijadikeun  judul buku  ,sedengkeun  kumpulan puisina  ditulis  dina  jero waktu  ti taun   1984 puisi kahiji judulna   “ Sunyi”  waktu di Binjai nepi ka taun 2012 puisina  “Terlalu Cepat “  geus di Bandung. Lian ti rajin  nulis puisi waktu keur  di Binjai harita di SLTP jeungSLTA   Rossie kulantaran aya teureuh  bakat seni ti kolotna  oge nulis skenario film  keur televisi  pernah  ditayangkeun di TVRI Medan nyakitu deui  geus di Bandung  sok sanajan sibuk ngabina rumah tangga tahun 1999  nikah  jeung   alumni ITB Ir.Rudi Eko Prananto, tapi di  taun  2010  salakina ngantunkeun  akibat panyawat kanker  paru-paru  ninggalkeun budak dua  Alma  jeung Arief Wicaksono produktivitasna  henteu kendor  terus mekar ,lian ti hasil  skenario film na pernah  ditayangkeun di TVRI  Jabar sarta TVRI Jakarta.  Nyakitu deui Rosi rajin nulis Cerpen karyana pernah  dimuat  di SIB , Surat Kabar Medan , SKM Mitra Desa terbitan Bandung  sarta geus nyutradarai karya teater  nu judulna  Miss Julie karya August Strindberg-Swedia sarta karya nu pangakhirna di taun 2013 nerbitkeun novel  judulna  “ The Power Of Love”.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *