49 Nyangking Predikat Cumlaude 344 Lulusan Ikopin Diwisuda

Dina satiap kasempetan acara wisuda geus jadi kabiasaan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin)   sok  mere pangajen boh ka lulusan nu meunang predikat Cumlaude  sarta  ka lulusan pangpunjulna  ti masing-masing program studi. Nyakitu deui dina acara wisuda ka 40 taun akademik 2012/2013 ngistrenan  344 lulusan masing-masing 81 lulusan S2,221 lulusan S1, 42 lulusan D3 lumangsung bulan Agustus katompernakeun 31 Agustus 2013  di Graha Suhardini kampus Ikopin Jatinangor,dina ieu kasempetan rektor Ikopin Dr.(HC).Ir.Burhanuddin Abdullah,MA ngadugikeun layang pangajenna waktu mingpin  acara wisuda  nu harita dijejeran  Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) DR.Ir.Muhammad Taufiq M.Sc. katut rengrengan senat sarta para tamu undangan.  Pihakna ngarasa  bingah kukituna  mere pangajen saluhur-luhurna ku prestasi akademikna para lulusan,tina sajumlah  344 lulusan Ikopin nu diwisuda  aya 49 lulusan mibanda predikat Cumlaude sarta tilu urang lulus pangpunjulna nyaeta Sukmayadi  ti Magister Manajemen (S2)  IPK 3,95, Kiki Rahmawati Program Studi Manajemen (S1) IPK (3,98) jeung  Desi Winarni  Program Studi Manajemen Bisnis  (D3) IPK 3,82. Oge aya 5 lulusan nu kabehna awewe nu ulet jeung kuat kaasup kategaranna dina nyanghareupan bencana alam Tsunami di Jepang taun 2011 nyaeta mahasiswa  nu ngalakukeun pemagangan di Jepang . Pon kitu deui   tina  sajumlah lulusan  nu diwisuda  ieu aya 102 lulusan nu  meunang beasiswa taun 2009 ngawengku 21  lulusan   S1 manajemen  ti Kementrian Koperasi & UKM RI, 40 lulusan D3 ti Dewan Koperasi Indonesia,10 lulusan  S1 manajemen  ti PT.Sriboga Fluor Mills, 21 lulusan S1 manajemen  ti Pemerintah Propinsi Maluku  jeung 11 lulusan  masing-masing 10 S1 jeung saurang D3 beasiswa ti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme-Kamoro (LPMAK). Dina ieu kasempetan Burhanuddin  salian ti ngawilujengkeun ka para lulusan nu mibanda prestasi sarta ka sakumna lulusan sangkan  terus ngaronjatkeun elmu  pangaweruhna  dijadikeun bekel mangsa pikahareupeun nu leuwih hade sarta  inyana ngahaturkeun nuhun ka lermbaga-lembaga nu geus  mere kontribusi kana proses pendidikan di  Ikopin nyaeta geus  mere beasiswa boh ka siswa nu geus hasil ngarengsekeun studina nyakitu deui mahasiswana  nu masih studi.

Dina biantarana saperti diberitakeun Koran Giwangkara  Burhanuddin  nitenan kaayaan kiwari yen kondisi perekonomian akhir akhir ieu di nagara urang  ayeuna keur diuji nyaeta nyanghareupan sagala rupa defisit neraca ekonomi makro nu can pernah dilakonan saacanna,samalah mah waktu krisis ekonomi 5 taun nu kaliwat. Kaayaan kiwari lianti Anggaran Penerimaan jeung Belanja Negara defisit,oge neraca perdagangan,neraca jasa-jasa jeung neraca pembayaranna defisit dina jumlah nu matak  pikahariwangeun.Refleksi tina kaayaan kieu karasa tina depresiasi rupiah kana US Dollar jeung mata uang sejennna, pasar uang jeung modal  terus nyirorot ari harga-harga terus naek  nu bakal ngalemahkeun momentum tumuwuhna ekonomi,ngurangan kasempetan kerja sarta beuki nambahhannana pangangguran. Tangtuna pikeun nu icikibung dina ekonomi riil,situasi saperti kieu jelas henteu nguntungkeun,perlu aya jalan kaluarna.Pikeun para wisudawan nu geus dibekelan ilmu pengetahuan jeung katerampilan berkoperasi,situasi ieu jadi tantangan nu beurat. “ Kukituna ayeuna geus waktuna ka para pegiat koperasi jeung sakakabeh nu ngayakini ekonomi dumasar kana azas kakulawargaan pikeun sacara babarengan ngarengsekeun pasualan bangsa ku karya nyata  keur kaperluan diri jeung lingkungan masarakatna “.tandes  Burhanuddin Abdullah.(Suherman.S  ).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *