Wisuda UIN SGD Bandung Ka 71 Jeung 72

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  poe  Saptu  15 September 2018 lumangsung  di Gedong  Aula Anwar Musaddad   Jl.A,H.Nasution  No.105 Cibiru kota Bandung  ceuk Kasubag Humas UIN SGD Bandung  Drs. H.Rohman Setiaman  di rohangan gawena netelakeun  ka Giwangkara lian ti  rengse  ngalaksanakeun  Sidang Senat Terbuka  Wisuda ka 71 Taun Akademik 2018-2019  luilusan Program Sarjana,Magister jeung Doktor. Aya 1.380 wisudawan diistrenan rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si  ngawengku ti Fakultas Ushuludin 214 lulusan,Fakultas Tarbiyah & Keguruan  577 lulusan,Fakultas Syari’ah & Hukum 301 lulusan,Fakultas Psikologi 68 lulusan,Program Kualifikasi Fakultas Tarbiyah & Keguruan 56 lulusan,Program Magister 159 lulusan jeung Program Doktor  5 lulusan.Tina sajumlah  ieu kapeto aya 22 lulusan meunang Predikat Pujian Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi sarta 10 lulusan meunang Predikat Pujian Kelulusan IPK Tertinggi. Nyakitu deui numutkeun  Rohman  Setiaman  UIN  SGD Bandung  oge rengse ngalaksanakeun Sidang Senat Terbuka Wisuda ka 72 Taun Akademik 2018- 2019 lulusan  Program Diploma  jeung Sarjana  lumangsung  poe  Minggu  16 September 2018.Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si  ngistrenan 1.377 lulusan ngawengku ti Fakultas Dakwah & Komunikasi 362 lulusan,Fakultas Adab & Humaniora 263 lulusan.Fakultas Sains & Teknologi 256 lulusan,Fakultas Ilmu Sosial & Politik  496 lulusan.Tina sajumlah lulusan  ieu kapeto aya 20 lulusan meunang Predikat Pujian Kelulusan IPK Tertinggi.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *