Rosi Sianipar S.Sn : Ngainspirasi Masarakat Ku Puisi

Papanggih jeung Rosi Sianipar S.Sn nu sapopoena salaku dosen di Fakultas Ilmu Seni & Sasta (FISS)   jurusan Seni Musik,Seni Fotografi & Film Universitas Pasundan(Unpas) Bandung sarta ngajar di SMKN 10...