UIN SGD Bandung Meunang Lima Prestasi Di Widang Publikasi

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun  UIN SGD Bandung meunang   lima  prestasi di widang  penelitian  jeung  publikasi nyaeta nu kahiji UIN Sunan Gunung Djati...