Balukar Rektor Dieureunkeun Kemenag Warek II Salaku P.g.s Ngawisuda 990 Lulusan UIN SGD Bandung

Balukar  Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Periode 2011- 2015 Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH.M.Hum  dieureunkeun (dipecat)   tina jabatanna  salaku rektor  ku Kementrian Agama (Kemenag) dumasar Surat Keputusan (SK)  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Gj.l/Kp.07.6/781/2015 alatan  geus  ngarumpak  PP No,53/2010 ngeunaan disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS).Kukituna kagiatan  sidang senat terbuka  Wisuda UIN SGD Bandung  Ka 61 Semester Genap taun akademik 2014/2015  dipimpin Wakil Rektor II Bidang Admininistrasi Umum,Perencanaan,Keuangan UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Muhtar Solihi M.Ag salaku  Pejabat Pengganti Sementara (P.g.s)  ngawisuda sajumlah   990 lulusan lumangsung Minggu  15 Maret 2015 di Aula Gedong Utama kampus JlA.H.Nasution 105 Bandung.

Sajumlah lulusan ngawengku  S1 (Sarjana) , S2 (Magister)  jeung S3 (Doktor)  masing-masing  47 lulusan ti  Fakultas Ushuludin, 261 lulusan ti Fakultas Tarbiyah  & Keguruan, 139 lulusan Fakultas Syariah & Hukum ,134 lulusan  Fakultas Dakwah & Komunikasi,80 lulusan Fakulktas Adab & Humaniora,36 lulusan Fakultas Psikologi,171 Fakultas Sains & Teknologi,78 lulusan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 27 lulusan Magister jeung 17 lulusan Doktor.Dina biantarana  Muhtar  ngadugikeun rasa kareueusna turta ngaraos bingah ngawilujengkeun  ku  geus sukses (alfu mabruk)  sarta diwisudana salaku sarjana,magister jeung doktor.  “ Simkuring  miharep  muga muga elmu pangaweruh,pangalaman jeung kaparigelan  salila nyuprih elmu di kampus bisa dijadikeun  bekel  pikeun  nyanghareupan kahirupan leuwih hade.”.pokna saperti diberitakeun Koran Giwangkara.Numutkeun Muhtarwisuda ngarupakeun  puncak tina proses pendidikan di Perguruan Tinggi. Tapi wisuda  lain sagala-sagalana dina konteks belajar  sapanjang hayat (long life education) . Sabab manusa  nyaeta mahluk pembelajar sarta henteu pernah kungsi  eureun. Ku kacida pentingna belajar Rasulullah  ngadawuh “ Tuntutlah Ilmu dari buaian ibu hinga ke liang lahat”. Dina eta  kasempetan Muhtar nganuhunkeun ka para orang tua wisudawan/wisudawati nu geus mere kapercayaan  pikeun ngadidik putra/putri na di kampus UIN SGD Bandung nepi ka rengse meunang  gelar sarjana,magister jeung doktor. Pangajen oge didugikeun ka para wakil rektor,dekan turta wakil dekan,direktur jeung rengrengan prodina,para ketua,sekretaris jurusan  prodi , dosen  sakuliah fakultas,tenaga admintratif kepala biro,kabag,kasubag turta staff  nu geus ngadidik  sarta ngalayanan mahasiswa nepi ka diwisudana.Oge nganuhunkeun ka panitia wisuda,pramuka,paduan suara,satuan pengamana,organisasi kemahasiswaan,para supir,cleaning service nu geus milu  partisipasi pikeun nyukseskeun acara wisuda.Pihakna sadar,tangtuna masih aya kakurangan  sarta kakhilafandina ngalayanan sarta mere fasilitas ka para para wisudawan.Kukituna  diharepkeun  saran jeung kritik konstruktif pikeun ngomean UIN SGD Bandung. “ Simkuring nyuhunkeun piduana UIN SGD Bandung kahareupna leuwih unggul,kompetitif turta mibanda kualitas boh tina aspek akademis,administratif pon kitu deui kalembagaan.Muga-muga  Allah mere  barokah  kana acara wisuda ka 61 ieu sarta  mawa berkah ka UIN SGD Bandung”.ceuk  Muhtar .(Suherman.S).- 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *