Uninus Ngabebenah Diri Nyanghareupan Revolusi Industri 4.0

Rektor  Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Suhendra Yusuf ,MA netelakeun Uninus ayeuna  keur terus ngabebenah diri ngalakukeun sagala tarekah ngaronjatkeun  mutu dina sagala rupa aspek ngokolakeun  pendidikan  tinggi kasaup  dina nyanghareupan  Revolusi Industri  4.0   “ Simkuring sadar kiwari  di dunya keur aya dina Revolusi Industri 4.0 atawa Revolusi Industri dunya kaopat nu ngajadikeun mekarna teknologi informasi salaku basis ampir  di sakabeh kahirupan modern “.pokna  dina biantara Wisuda Uninus ka 62   lumangsung  poe Kemis 6 September 2018 di Gedong Bandung Convention Centre (BCC) Jl.Soekarno-Hatta No.354 Bandung  ngawisuda 1211 wisudawan ngawengku asalna ti  Pasca Sarjana  Program Doktor S3  Manajemen Pendidikan,,Program Magister (S2) Manajemen Pendidikan,Program Magister S2 (Ilmu Hukum ),Program Magister S2 Pendidikan Agama Islam jeung ti Program Sarjana S1ti Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan,Ekonomi,Hukum,Teknik,Pertanian,Ilmu Komunikasi jeung Fakultas Agama Islam nu dina ieu kasempetan  diluuhan Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU ) Prof.Dr.H.Ma’ruf Amin  ngadugikeun  orasi ilmiah ngeunaan ekonomi syariah  sakalian dikukuhkeun  ku Rektor Uninus   salaku  Guru Besar  Program Studi Perbankan  Syariah   Fakulltas Agama Islam  Uninus,saperti tembong poto di luhur sarengsena nepikeun orasi ilmiah turta pengukuhan Ma’ruf Amin diwawancara wartawan.

Numutkeun Suhendra Yusuf  Perguruan Tinggi nyaeta lembaga  ngahasilkeun  lulusan kompetensina   pikeun  siap nyanghareupan parobahan  di masarakat sarta industri  beuki mekar luyu  jeung  kamajuan teknologi,kaahlian kerja,kamampuan adaptasi  turta pola pikir  dinamis  jadi tantangan pikeun sumberdaya manusia di zaman Revolusi Industri 4.0. Kukituna pihakna  salila   dua taun masa bakti  Uninus  geus nyiapkeun konsep dasar ngamekarkeun kampus  ku cara 5 P ngawengku  P kahiji  Platform nyaeta visi,plan,design atawa business model  ngamekarkeun kampus ,Visi Uninus  boga udagan pikeun jadi universitas unggul mibanda saingan ,tangtuna  pikeun  ngudagna merlukeun perencanaan desain atawa model  bisa ngaleuwihan  Standar Nasional Pendidikan Tinggi sakumaha geus ditetepkeun ku Kementerian Ristek-Dikti.Tantangan eksternal disrupsi teknologi  tangtuna ngarobah model turta desain ngamekarkeun kampus. Lian ti kitu  nu paling penting sarta ngarupakeun condicio sine quo non nyaeta governance sinergis antara universitas salaku badan pengelola jeung  yayasan  salaku badan penyelenggara  sangkan kacipta tatakelola perguruan tinggi hade  Good University Governance.

Kukituna pimpinan Uninus ngaapreasiasi parobahan Kapangurusan di Yayasan Pembina Uninus  salaku Badan Penyenggara Uninus ayeuna dipingpin ku BapakH.Abdul Azis salaku Ketua Badan Pembina,KH Hasan Nuri Hidayatullah salaku Ketua Badan  Pengurus  jeung K.H.Nuh Ad-Dawani salaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan. Syukur Alhamdulillah,pengurus Yayasan  nu anyar geus ngadesain ngamekarkeun turta transformasi Uninus jadi Kampus Digital. Korporasi perusahaan Taiwan geus mere hibah gedena 6,5 juta US $ ka Yayasann pikeun kaperluan  pangwangunan  Kampus Digital. Sagedengeun ti eta oge sawatara waktu kaliwat Rektor Uninus geus neken MoU jeung 40 perguruan tinggi di Taiwan nu Signing Ceremonyna  dilakukeun di Taipei pikeung ngarojong transformasi digital kampus Uninus. Saupama MoU ieu diimplentasikeun ku dana hibah nu aya ,kukituna dina 2-3 taun ka hareup Uninus Insya Allah bakal  transformasi jadi Universitas digital atawa cyber university mibanda saingan global. Sedengkeun  P kadua nyusun Program nu luyu jeung platform tadi.Program ieu nu kaitanna jeung nedunan standar dina pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,nyaeta widang pendidikan pengajaran,penelitian jeung pemgabdian ka masarakat,inovasi dina restrukturisasi kalembagaan program studi,kurikulum,sumberdaya nuju kaudagna cyber university di zaman Revolusi Industri 4.0. Suhendra Yusuf ngebrehkeun program ieu ngawengku revitalisasi kurikulum  leuwih adaptif ku disrupsi teknologi,persiapan sistem pembelajaran  leuwih inovatif  bisa ngaronjatkeun  kamampuan mahasiswa dina Information  Technology  (IT) Operation Technology  (OT),internet of  Things (IoT) jeung Big Data Analytic,rumusan learning outcomes pikeun ngahasilkeun lulusan perguruan tinggi kompetitif turta terampil dina data literacy,technological literacy and human literacy jeung pembukaan program studi nu adaftif jeung responsive kana Revolusi Industri 4.0 kaasup nyiapkeun distance learning jeung MOOC (Massive Open Online Courses).

Satuluyna P katilu nyaeta People ngunaan nyiapkeun sumber daya manusia dosen,peneliti jeung tenaga kependidikan handal ,proper jeung fit atawa cocok jeung platform turta  program geus dirancang sajalan jeung parobahan  jeung regenerasi dina tataran yayasan,kukituna dina tataran universitas oge kudu dilakukeun parobahan-parobahan kebijakan sumberdaya manusia. Ari P kaopat Property nyaeta daya dukung insfrastruktur sarana prasarana  nu bisa ngarojong dilaksanakeunnana program. Pihaknya  miharep kepengurusan yayasan nu anyar bisa ngalakukeun peremajaan kana sarana jeung prasarana nu aya.  P  pamungkas kalima  ngeunaan aspek sustainability penyelengaraan  pendidikan tinggi nyaeta Profit  jeung benefit kudu bisa dirasakeun ku civitas akademika sagemblengna. Dina ngokolakeun pendidikan tinggi profit diarahkeun kana ngawangun kaunggulan jeung ngaronjatkeun daya saingan sangkan salawasna kaciptana  budaya mutu. “ Sajalan  jeung konsep ieu nu matak pikareueusen kapercayaan masarakat ka Uninus kiwari nincak umur 59 taun  ray  poe ka poe  beuki hade di tengah saingan beuki beurat di dunya pendidikan tinggi ayeuna .Disagedengeun  eta oge   nu matak pikabungaheun ,prestasi dina sagala rupa widang  boh akademik nyakitu deui non akademik diraih mahasiswa jeung dosenna”.ceuk  Suhendra Yusuf. (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *