Prof.Dr.Yoyo Mulyana,M.Ed : Pendidikan Karakter Perlu Dilaksanakeun Saupama Henteu Bangsa Indonesia Jadi Bangsa Kuli

Bangsa Indonesia saengeusna 65 tahun merdeka  saupama ayeuna  dititenan  sapopoe nu  kabireungeuh teh  nyaeta loba  panyakit masarakat  nu  nyaliara sumebar  dimana mana boh  beuki rongkahna  korupsi sarta  beuki loba jalma nu resep nyiksa diri sorangan ku cara  ngonsumsi narkoba, loba jalma  sarakah,,kalakuam sex nu goreng patut, etos kerja oge  goreng  patut  malahan nu pikahariwangeun deui mah  diantara sabagian  jalma na ieu  teh  aya nu geus leungiteun  cita –citana henteu  ngarasa bangga salaku bangsa Indonesia.      Pon kitu deui masarakatna  geus ngarasakeun riweuh balukar tina   kisis ekonomi,krisis politik,krisis hukum, samalah mah  ayeuna aya  dina  posisi krisis karakter (akhlak),krisis nilai-nilai kejuangan nu geus buyar  jeung  krisis kepercayaan  diri dina makna krisis identitas  nu ngakibatkeun  krisis jati diri. “Anu ngabalukarkeun   krisis karakter jeung jati diri ieu tangtuna loba pisan sababna  tapi diantarana lian ti jalmana  tina akibat  henteu   bisa  diajar  tina pangalaman bangsa sorangan  oge ku kajongjonan teuing  kana luyah layahna  sumber daya alam sarta pangwangunan   ekonomi nu ngan  nyoko  salawasna  kana  eksploitasi sumber daya alam  sarta  pangwangunan ngan ukur kana pangwangunan fisik jangka pendek  turta  salah duga,materi disangka bakal  mampu ngagantikan sumangat.” Ceuk  guru besar Universitas Pendidkan Indonesia (UPI)  Prof.Dr.Yoyo Mulyana,M.Ed waktu   ngadugikeun  makalahna “ Gerakan Pendidikan Karakter Dari Gagasan Ke Tindakan” dihareupeun  1000 urang peserta  Seminar Nasional Pendidikan diayakeun ku Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Nusantara lumangsung poe Saptu 25 Februar1 2012 di aula kampus Jl.Soekarno Hatta No..530 Bandung. nu dina ieu kasempetan ngaguar oge makalah  ti dosen PPKn-FKIP/Ketua Prodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Uninus no oge salaku Ketua Korpri Unit Kopertis IV Jabar & Banten Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana M.Pd.

Numutkeun Yoyo Mulyana saperti diberitakeun di Koran Giwangkara  ku nitenan kaayaaan kondisi bangsa  saperti kitu teh  tangtuna  kaayaan bangsa aya dina biwir jurang,hal ieu teh  geus datangna lonceng peringatan  tanda dibutuhkeunnana  pendidikan karakter,saupama  lonceng  peringatan tanda bahaya  dipadulikeun  bangsana bakal musnah kukituna ngeunaan pendidikan karakter  kudu buru-buru sagancangna  dilaksanakeun malahan  apanan  geus ti  baheula keneh   Presiden RI  Ir.Soekarno geus wanti-wanti  kungsi  peupejeuh turta cumarita  “ Bangsa  Indonesia  kudu diwangun ku cara ngaheulakeun pangwangunan karakter,saupama  henteu dilakukeun,bangsa  Indonesia bakal jadi bangsa kuli”. Kiwari Presiden RI Dr.Susilo Bambang Yudoyono oge   cumarita  yen perlu  ngalakukeun lengkah reformasi pendidikan  sangkan bisa ngawangun mibanda makna pikeun proses ngawangun karakter jeung jati diri bangsa nu salawasna ngarojong bangsa Indonesia  berpikir jeung  bertindak inovatif.

Satululyna  Yoyo netelakeun geuningan pendidikan karakter teh  lain  ngarupakeun kagiatan anyar  nyakitu deui  konsepna pendidikaan karakter  dina nerapkeunnana henteu diajakeun tapi  dibiasakeun.Inyana nyontokeun  aya sababaraha   koridor pendidikan karakter nyaeta menginternalisasi nilai,memilih nilai-nilai nu hade,ngabiasakeun diri sarta jadi teladan. Oge ngadidik  karakter kudu mawa sakabeh  komponen nu aya pakuat pkaitna jeung peserta didik sacara babarengan. Nyakitu deui proses pendidikan kudu diperhatikeun suasana belajar,proses belajar .,bahan ajar jeung evaluasi belajarna  kulantaran pendidikan karakter nyaeta kegiatan ever ending proses. Sedengkeun  nu dijadikeun indikator hasilna pendidikan karakter di tatanan formal sakola  bisa katangen diantarana wae  para siswana beuki jujur,kabiasaan nyontek bakal ngurangan.prestasi siswa dina sagala widang ngaronjat, moal aya geng-geng,kelompok sarta tawuran , siswana sopan santun  boh tingkah laku sata  tutur bahasana,loba siswa nu miluan  bakti sosial,kagiatan kaagamaan,beuki bangga produk dalam negeri,.siswa disiplin ngagawekeun tugas atawa  PR (Pekerjaan Rumah), siswa mampu mimpin diri sorangan (datang tepat waktu,pakean rapi,tepat janji),,beuki kuatna kabanggaan salaku putra-putri Indonesia sarta ngaronjatna mikanyaho kana sejarah Indonesia ditengah-tengah sejarah dunia sarta tantangan nu disanghareupan ku bangsa Indonesia di mangsa nu bakal datang..(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *