Pramuka Mere Kagiatan Positif, Konstruktif Jeung Edukatif

Gerakan Pramuka mere kasempetan ka mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)  Bandung pikeun  ngalakukeun kagiatan positif, konstruktif, jeung  edukatif. “Lian ti kitu  kagiatan pendidikan kepramukaan oge  mere pangaweruh  jeung  pengalaman praktis ..dina tarekah nyitak mahasiswa salaku generasi ngora nu masih  gede  wawanenna turta sumanget jeug kreatifitasna  pikeun kamajuan bangsa jeung nagara”.Ceuk Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si dibarengan Ketua Gudep 23.002 Dr.Andewi Suhartini,M.Ag,Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan & Kerja Sama Dr.H. Jaenuddin M.Ag jeung Kasubag Humas UIN SGD Bandung Drs.H.Rohman Setiaman saperti  diberitakeun  Koran Giwangkara waktu  Muka sacara resmi kagiatan  Pengenalan Kepramukaan (PEKA) taun 2017 temana “Aktualisasi Pribadi Pramuka Teladan sebagai upaya Menjaga dan Memberdayakan para Pemimpin Muda untuk Indonesia Emas dalam Bingkai Akhlakkul Karimah” diiluan  1.190 peserta mahasiswa/mahasiswi anyar Taun Akademik 2017/2018    ti sababaraha fakultas jeung jurusan di lingkungan UIN SGD Bandung  ngawengku 290 lalaki  jeung 900 awewe  lumangsung sawatara  waktu anyar kaliwat di Gedong  Anwar Musaddad kamnpus  UIN SGD Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Di  ieu kagiatan  Rektor netelakeun UIN SGD Bandung ngajukeun jadi Tuan Rumah Kagiatan Nasional nyaeta Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sa Indonesia “ Insya Allah dilaksanakeun di Bandung nu engkena bakal mawa ngaran hade almamater kampus UIN SGD Bandung di tingkat nasional ku prestasi jeung sumangetna dipibanda Gerakan Pramuka UIN SGD Bandung “.pokna.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *