H.Iwa Wiswara Syamsu Meunang Gelar Doktor

Drs.H.Iwa Wiswara Syamsu M.M.Pd  kiwari nyangking kalungguhan salaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bandung jeung SMKN 16 Bandung sarta kungsi Plt SMKN 4 Bandung dina poe Rebo 3 Februari 2016 ngarupakeun poe ngagumbirakeun. Rek teu gumbira kumaha,kulantara dina poe harita Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Nusantara (Uninus) Prof.Dr.Achmad Sanusi,SH,M.PA nandeskeun lulus sangat memuaskan  dina ujian sidang terbuka PPS S3  Widang Manajemen Pendidikan  Program Studi Manajemen  Pendidikan Uninus lumangsung di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung, kukituna boga hak pikeun make gelar Doktor.   Kagumbiraan oge harita  dirasakeun kunu milu ngaluuhan  nyaksian sidang ujian sarta dirasakeun bojona Dr.Hj.R.Panca Pertiwi Hidayati,M.Pd dosen Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten  dpk Prodi Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia & Daerah FKIP Universitas Pasundan Bandung. “ Simkuring saengeusna ditandeskeun lulus tangtuna  kacida gumbira pisan sakaligus ngarupakeun tanggung jawab.Kukituna nyandang gelar ieu lain hal enteng kulantaran kudu loba deui kiprahna di dunia pendidikan khusunya SMK “ceuk  Iwa alumni S1  IKIP Bandung, S2 Pasca Sarjana Uninus  jeung alumni Akademi Budaya Sunda Paguyuban Pasundan sarta mindeng miluan pelatihan,workshop widang pendidikan. Iwa  dina poean sidang,lian ti gumbira  kulantaran   loba babaturan nu datang nyaksian ngaluuhan sidang ujian saperti diberitakeun Koran Giwangkara   oge kacida  reueusna ku eyeubna  aya nu ngirim  16 kembang ucapan selamat  atawa ngawilujengkeun. “ Alhamdullilah hal ieu mungkin wae ku ayana kabersamaan sakaligus  jejaring waktu simkuring nyieun pertemanan jeung pihak nu aya pakuat pakaitna  sarta gawe bareng,mudah-mudahkan  jadi  rojongan pikeun nambah sumanget  “.pokna.

Dina kasempetan ujian sidang Iwa mertahankeun disertasina judulna “ Implementasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Kompetensi Guru Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan( Studi Kasus Pada SMKN 13 Dan SMK 1 Di Kota Bandung). Kasimpulan disertasina Iwa netelakeun yen strategi kapamingpinan kepala sakola mibanda basis mutu ngarojong mekarna kompetensi guru dina ngaronjatkeun mutu lulusan beuki hade.. Ayana kamampuan sakola dina ngaakomodasi tantangan zaman,dinamika,peraturan pemerintah ngarahkeun strategi kapala sakola  ka arah sikap hati-hati pikeun ngaronjatkeun kompetesi guru jadi leuwih profesional.Kukituna  lulusan beuki mampu nedunan kabutuhan masarakat pengguna dunia usaha,dunia industri,perguruan tinggi,

Numutkeun  Iwa solusi jeung lengkah antisipatif kepsek jeung tim kerja dina mecahkeun masalah dimimitian ku manajemen review tuluy pemetan masalah,mecahkeun masalah dumasar  skala prioritas turta pemutakhiran sakabeh perangkat instrumen  mutu pendidikan utamana kompetensi guru ngokolakeun pembelajaran efektif ,pemenuhan mutu lulusan luyu jeung kabututuhan dunia usaha,dunia industri,perguruan tinggi  sarta peninjauan ulang Renstra (RKAS) dina kerangka MMTP.( Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan). Kasibukan  Iwa sapopoena lian ti  di sakola oge karierna aktif di sababaraha organisasi sosial  jeung pendidikan  sarta nulis sabaraha buku pelajaran. Sarta pernah nyaba ka mancanagara diantarana wae miluan China-Asean Vocational  Educatin Principal Summit sarta dongdonam seni budaya jeung pendidikan  ka Dinas Pendidikan & Sekolah Menengah Atas Tokyo Jepang sarta neken gawe bareng  jeung Perguruan Tinggi Jeonju University Korea Selatan sarta bareng jeung Dinas Pendidikan ka sekolah menengah atas di Singapura,Malaysia sarta sababaraha nagara Eropa.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *