Prof.Dr.Yoyo Mulyana,M.Ed : Pendidikan Karakter Perlu Dilaksanakeun Saupama Henteu Bangsa Indonesia Jadi Bangsa Kuli

Bangsa Indonesia saengeusna 65 tahun merdeka  saupama ayeuna  dititenan  sapopoe nu  kabireungeuh teh  nyaeta loba  panyakit masarakat  nu  nyaliara sumebar  dimana mana boh  beuki rongkahna  korupsi sarta  beuki loba jalma...