Lulusan UIN SGD BandungKudu Mampu Di Saingan Global

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bamdung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun  saperti diberitakeun  Koran Giwangkara lulusan UIN SGD Bandung kudu mampu  mibanda kasanggupan di saingan global. “ Sangkan mampu meunang di sangan global nyaeta pihakna geus maksa sangkan sakabeh warga kampus dina sagala rupa kagiatan salawasna mibanda basis teknologi informasi zaman now (milenial).disrupsi jeung revolusi industri tahap 4 geus ngarobah basis ngagunakeun teknologi informasi tina analog ka digital.Kukituna Internet of things jadi target utama kampus. Kitu ditetelakeun dina biantara Sidang Terbuka Senat  UIN SGD Bandung dina raraga Wisuda Sarjana (S1) Magister (S2) jeung Doktor (S3) Ka 70 Taun Akademik 2017/2018 lumangsung poe Minggu 13 Mei 2018 di Gedong Aula Anwar Musaddad Jl.A.H.Nasution No.105 Cibiru Kota Bandung ngistrenan 1.100 wisudawan  ngawengku asalna ti Fakultas Ushuludin 86 urang,Fakultas & Keguruan 150 urang,Syariah & Hukum 293 urang,Dakwah & Komunikasi 137 urang,ADAB & Humaniora 78 urang,Psikologi 52 urang,Sains & Teknologi 118 urang,Ilmu Sosial &Ilmu Politik 175 urang,Program Magister 7 urang ,Program Doktor 4 urang. Tina sajumlah wisudawan ieu diantarana  32 urang meunang piagam Penghargaan Predikat Pujian Kelulusan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi. Numutkeun Mahmud UIN SGD Bandung geus ngalaksanakeun pelatihan digital academic writing .Seminar ,konferensi ,penelitian jeung penerbitan  jurnal geus online. Aya tujuh Jurnal nu terindex SINTA. Hiji aya di kluster SINTA/S-2, 6 Jurnal di Sinta/S-3. Nyakitu deui pikeun mayar honor dosen jeung pagawe geus dilakukeun sacara  non tunai. Panarimaan jeung test mahasiswa  anyar geus sababaraha kali online turta mibanda basis  computer (CBT). Nyakitu deui Perpustakaan Pusat  geus ngagunakeun teknologi digital. Ti mimiti kaanggotaan ,sirkulasi,nginjeum,mulangkeun nepi ka neangan referensi  geus bisa dilakukeun sacara online turta mibanda sistem barcode jeung di tanggal 12 April 2018 Alhamdullilah Perpustakaan Pusat geus terakreditasi A. Sedengkeun Proses bisnis penelitian geus pindah ka sistem Litapdimas. “ Ti mimiti pendaftaran,penjaringan atawa seleksi ,pelaksanaan,pelaporan nepi ka publikasi hasil riset geus digawekeun sacara online. “ Balukar tina parobahan sistem ieu cukup karasa turta mawa hasil, UIN SGD Bandung lian ti jadi kampus percontoan dina penyelenggaran CBT oge jadi rujukan pikeun UIN sejenna. Pon kitu deui  ngokolakeun perpustakaan digital  geus ngaraih peringkat kadua dina jumlah publikasi riset terindeks Scopus/Thomson jeung peringkat kahiji dina publikasi HKI “.pokna. Dina ieu kasempetan Mahmud oge  lian ti peupeujeuh omat-omattan sangkan sakabeh wisudawan pikeun salawasna ngajaga ngaran hade UIN SGD Bandung .Kukituna ngaronjatkeun kualitas katakwaan jadi penting. Kulantaran sahade-hadena manusa kudu mangfaat pikeun dirina jeung lingkunganna. Nyakitu deui Mahmud ngaapresiasi ku prestasi geus diraih salila ieu jeung ngahaturkeun nuhun ka sakabeh civitas akademika nu geus satekah polah berkarya,berkiprah sacara bermakna  nu ngabanggakeun. “ Kukituna tong dileungitkeun kualitas taqwa kulantaran geus ngarengsekeun kuliah S1,S2 jeung S3 “.ceuk Mahmud.(Suherman).

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *