Lulusan UIN SGD BandungKudu Mampu Di Saingan Global

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bamdung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun  saperti diberitakeun  Koran Giwangkara lulusan UIN SGD Bandung kudu mampu  mibanda kasanggupan di saingan global. “ Sangkan mampu...