Dr.Ir.Okke Rosmaladewi,M.M.Pd : Ngaberdayakeun Masarakat Perlu Manajemen Strategik

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung Dr.Ir.Okke Rosmaladewi,M.M.Pd  netelakeun  ngaberdayakeun masarakat  ku ngaliwatan kemitraan antara Perguruan Tinggi-Pemerintah jeung perusahaan ngarupakeun salah sahiji alternatif dianggap leuwih hade,kulantaran program ngaberdayakeun masarakatna  dimekarkeun ku cara  sistim sosial leuwih komprehensif  sarta   partisipasina ti sakababeh stake Holder “Model ngaberdayakeun  masarakat ku ngaliwatan kemitraan ieu ngarupakeun  sinergitas  antara pihak Perguruan Tinggi  nyaeta pengabdian masarakat (Tridharma  Perguruan Tinggi),pihak perusahaan program CSR (Corporate Social Resposibility) jeung pihak pemerintah programna  ngaberdayakeun fakir miskin “ .pokna waktu mertahankeun disertasina judulna “ Manajemen Kemitraan Antara Perguruan Tinggi,Perusahaan,Pemerintah Dalam Pemberdayaan Mayarakat Di Kabupaten Garut” (Studi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Manajemen Stratejik” dina sidang ujian terbuka pikeun meunang gelar Doktor Ilmu Pendidikan Program Studi Manajemen PPS (Pendidikan Program Pasca Sarjana) S3 Uninus Rebo 6 Mei 2015 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung,hasilna ditandeskeun lulus Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,78 Yudicium sangat memuaskan ku Direktur PPS uninus Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH,MPA djejeran Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin.M.Pd, Promotor Prof.Dr.H.Sutaryat Trisnamansyah,MA,Ko Promotor Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd jeung anggota Promotor Dr.H.Nanang Hanafiah,M.Pd.

Numutkeun  Okke saperti diberitakeun Koran Giwangkara  model kemitrran ieu mere  mangfaatna nu positif pikeun sakabeh pihak. Pikeun Perguruan Tinggi bisa ngalaksanakeun Tridharma Perguruan Tinggi ngaimplentasikeun  ngamekarkeun IPTEKS  keur masarakat sarta sacara langsung  ngalaksanakeun Reseach & Development .Nyakitu deui pikeun dosen dina ngalaksanakeun  darma penelitian  jeung pengabdian masarakat bisa meunang peunteun ka Perguruan Tinggi pikeun  akreditasi.Sedengkeun keur pihak pemerintah program ieu ngarupakeun wujud dilaksanakeuna Good Governance nyaeta ngajadikeun program  pangwangunan masarakat  leuwih efektif,transparan,akuntabel kulantaran program leuwih tepat sasaran luyu jeung nu dibutuhkeun ku masarakat. Program ieu mere mangfaat positip pikeun perusahaan  nyaeta ngarupakeun  tanggung jawab sosial ti perusahaan sacara aktif  bababarengan  ngalaksanakeun pangwangunan di wewengkon operasina  oge bisa dijadikeun  program unggulan meunang peunteun  kinerja perusahaanna .Nyakitu deui pikeun masarakat mangfaatna positif ,kulantaran bisa ngaronjatkeun pangaweruh,kaparigelan , jeung sikap masarakat ku ngaliwatan  ngaronjatkeun kapasitas sarta pendampingan  dina ngalaksanakeun  usaha ekonomi  ngaraharjakeun masarakat.

Dina ieu kasempetan Okke ngarekomendasikeun pikeun ngalaksanakeun  program kemitraan ngaberdayakeun masarakatna perlu manajemen strategik salaku tata kelola program  kompetitif turta  terukur. “ Manajemen strategik  dina ngokolakeun program kemitraan antara perguruan tinggi pemerintah jeung perusahaan  dina ngaberdayakeun masarakatna diperlukeun. Kulantaran bisa  nyaluyukeun  kawijaksanaan,strategi,struktur  jeung budaya  sakabeh lembaga mitra dumasar gawe bareng  saling nguntungkeun,kasetaraan,kapercayaan sarta transparansi “. Ceuk Okke alumni SD Negeri Centeh I Bandung,SMP IV Bandung,SMAN VII Bandung, S1 IPB (Institut Pertanian Bogor) Jurusan Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan,S2 Program Pasca Sarjana Uninus.Okke kiwari salaku   dosen tetap Yayasan Islam Nusantara di Fakultas Perrtanian Uninus   diangkat taun 1985 sarta dilahirkeun di Bandung 22 Desember 1962 anak kadua  ti tilu saudara pasangan ti  bapa O.Resawidjaya jeung Ibu E.Rumningsih, di  21 Juli 1991 nikah  jeung Didi Heru Atmadji ,boga tilu budak nyaeta Dikke Sanitya Poetri,Dilla Tarasyabani Poetri  jeung M Bagoes Prambudi Poetra.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *