Ekonomi Syariah Pikeun Umat Islam Ngarupakeun Kawajiban

Rektor Universitas Islam Negeri ( UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Deddy Ismattullah,SH,M.Hum  nembrakkeun  bank konvesional di Indonesia kiwari masih ngadominasi ekonomi Indonesia tapi optimis ka hareupna ekonomi Islam  bakal leuwih tandang  makalangan.ku alesan jumlah umat Islam di Indonesia ampir 180 juta jiwa,kasadaran umat  ibadahna beuki lila beuki ngaronjat,ngan perlu sabar nungguan kasalehan sosialna. “ Ekonomi Syariah  lain ngan  saukur  nawarkeun wungkul  tapi pikeun umat Islam ngarupakeun kawajiban sarta kawajiban ieu perlu dilaksanakeun.Tapi masih aya umat nyakitu deui mahasiswana di jurusan  manajemen keuangan syariah,muamalah   nu can paham kulantaran teu  nyaho mangfaatna “. Ceuk  Deddy dina acara seminar Internasional  “ Implementation of Islamic Finance in Indonesia and Malaysia “  diayakeun ku alpukahna Pusat Kerjasama Internasional  UIN SGD Bandung lumangsung Kemis 27 Februari 2014 di aula rektorat Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung.

Dina ieu kasempetan hadir Kepala Pusat Kerjasama Internasional UIN SGD Bandung  Dr.Phil.Gustiana Isya Marjani salaku Ketua Panitiana,,Prof. Dr. Ezani bin Yaakub jeung   Puan Asmak Husin ti  Universiti Teknologi MARA (UiTM) Selangor Malaysia salaku pembicara ngadugikeun makalahna  “ Shariah Compliance and The Development of Sukuk Product in Malaysia “ ,sarta Dr.H.M.Anton Athoilah,MM (UIN SGD Bandung)  jeung Dr.Rudy  Heryana Lc,MA  (UIN SGD Bandung) ngadugikeun makalah “ Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan Pelaksanaan “  Nyakitu deui para undangan ngawengku wakil rektor,dekan,Wakil dekan,Ketua jurusan keuangan syariah,muamalah,manajemen keuangan syariah,mahasiswa UIN SGD Bandung sarta peserta undangan sababaraha perguruan tinggi di  Bandung.

Nurutkeun Deddy saperti diberitakeun Koran Giwangkara loba mangfaat mahasiswa  tina nyuprih ilmu ekonomi syariah nyaeta  aya dua ganjaran  lian ti  duniawi  nyaeta  meunang  kahormatan boh bisa jadi  PNS,pagawe  di bank. Kiwari kabutuhan bank syariah  merlukeun  pagawe syariah hampir 10.000 an leuwih  .Ieu  tangtuna  ngarupakeun luang ekonomi syariah. Oge tina  segi ukhrowi meunang ganjaran nu beda  jeung  jalma nu nyuprih ilmu  ekonomi konvensional nya eta sumangetna. “ Hal nu leuwih penting deui ku beuki tumuwuhna bank Syariah diharepkeun kiwari  bisa ngabasmi bank-bank keliling nu kiwari nyiliwuri ngabeuratkeun masarakat  bungana kacida  gede pisan.Kukituna tujuan ekonomi syariah  bisa nyalametkeun.masarakatna.   Baitul Mall Watanwil nu aya di daerah kudu bisa ngajawab tantangan ieu “.pokna. Satuluyna Deddy  ngajentrekeun diayakeunnana kagiatan ieu dina raraga nyiapkeun  Fakultas Ekonomi Berbasis Syariah,kulantaran  pihakna boga  prodi keuangan perbankan syariah,manajemen syariah. Kukituna pikeun ngawujudkeun    Fakultas ekonomi syariah  dimimitian ku  kagiatan akademik nyaerta  seminar saperti nu diayakeun ayeuna

Jeroning kitu,   Gustiana Isya Marjani netelakeun  tujuan digelar Seminar ieu  pihak UiTM  Malaysia  hayang nyieun riset ngeunaan   Islam Finance  nu aya di wilayah Asia Tenggara, fokus di dua  nagara heula Indonesia  jeung Malaysia.Sedengkeun Pikeun  UIN tema ieu  diangkat  ngarupakeun  lengkah  munggaran  akademik mapag  diadegkeunnana  Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam saperti nu  diharepkeun  Direktorat Pendidikan Tingi Islam (Diktis) Kementrian Agama RI,  Fakultas  ieu ngarupakeun  fakulktas  anyar  bentukan ti  pusat langsung  ditawarkeun  ka UIN-UIN nu  aya  di Indonesia.  “ Pa rektor  ngarelokasikeun  di bulan Oktober 2014 .. Mungkin taun  ayeuna  program  ngabebenah  heula..Hal ieu nembongkeun kadariaan jeung   sumangetna  yen  UIN  SGD Bandung  geus  ngalengkah kana program nu  diharepkeun  ku Diktis “. Ceuk Gustiana. (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *