Diayakeun Primagama ,Kasek & Guru BK Miluan Workshop Rahasia Sukses SNPTN 2014 Jalur Undangan

Manager Primagama Bandung Mimin Sukarmin,S.Si,M.Pd  netelakeun dina raraga  nyanghareupan dilaksanakeunnana  SNPTN  (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2014 jalur undangan Primagama Bandung gawe bareng jeung Universitas Islam Nusantara (Uninus)  sarta Artline ngayakeun  acara Workshop  Membongkar Rahasiah Sukses SNPTN 2014  “(Jalur Undangan) “ lumangsung Rebo 22 Januari 2014  di rohangan  Pasca Sarjana Uninus Jalan .Soekarno-Hatta No.530 Bandung.Kagiatan  acara workshop  sakalian  Lauching  Smart Consys  Primagama   dibuka Pembantu Dekan III FKIP  Uninus Drs.H.Agus Mulyanto,M..Pd turta   dijejeran  jajaran manajemen Primagama  sarta diiluan 80 peserta  workshop ngawengku  Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Widang Kurikulum sarta guru  Bimbingan Konseling (BK) SMA/saderajat   di  opat wilayah Bandung Raya nyaeta kota Bandung,Cimahi,kabupaten Bandung jeung kabupaten Bandung Barat.Sedengkeun materina “  diguar ku   Ir.Setyadi  Widyawawan,MT salaku Koordinator PTI (Pengembangan Teknologi Informasi)  Divisi Akademik Primagama Pusat.

Numutkeun Mimin Sukarmin saperti diberitakeun Koran Giwangkara workshop ieu mibanda tujuan   nyaeta ngajelaskeun sarta wawasan ka Kepala Sakola,Wakasek widang kurikulum,guru Bimbingan Konseling(BK)  ngeunaan kumaha rahasiana sangkan  para lulusan SMA/saderajat  bisa  asup  ka Perguruan Tinggi Negeri  (PTN) favorit  sarta bisa   lolos SNPTN jalur undangan .    Lian ti  tangtuna boh tina  factor-faktor kagagalan di tahun kamari 2013 oge ngaantisipasi para lulusan SMA/saderajat nu mibanda prestasi sangkan  henteu gagal deui. Kukituna  diharepkeun  pihak sakola  sangkan paham turta mikawanoh nu sabenerna aturan  maen dina prakprakannana asup  PTN nyaeta  jalur undangan.

“ Simkuring oge miharep kagiatan acara workshop ieu bisa mere kontribusi kana dunya pendidikan sarta para lulusan SMA/sederajat  nu mibanda prestasi bisa milih jurusan nu tepat bisa ditarima di PTN pavorit nu akhirna peran Bingbingan Belajar (Bimbel) mawa siswa nuju prestasi nu leuwih hade” pokna.

 Satuluyna inyana nembrakeun yen pendaftaran jalur SNPTN undangan  diwatesan pisan waktuna  dimimitian  Januari 2014, sedangkan bulan Februari ngamimitian  nglarifikasi datana  sarta  bakal lumangsung nepi  ka bulan Maret 2014  kudu tepi  ka panitia UMPTN. Jadi di bulan  Februari-Maret 2014  keur proses panarimaan, sarta di sakola-sakola oge keur sibuk nyokotan raport data di pangkalan data siswa sakola. Dina ieu kasempetan Mimin Sukarmin  oge ngainformasikeun yen kagiatan workshop ieu kompak diayakeun di sakuliah kota  lian ti kamari diayakeun di Bekasi,Yogyakarta oge di Bali sarta ayeuna di Bandung sarta acara kagiatanna   bakal terus dituluykerun  ngajelaskeun ka sakola-sakola langsung ka siswana,kulantaran kagiatan ayeuna mah ngan saukur  ka guruna wungkul.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *