Ekonomi Syariah Pikeun Umat Islam Ngarupakeun Kawajiban

Rektor Universitas Islam Negeri ( UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Deddy Ismattullah,SH,M.Hum  nembrakkeun  bank konvesional di Indonesia kiwari masih ngadominasi ekonomi Indonesia tapi optimis ka hareupna ekonomi Islam  bakal...