SHU Kopkar Kopertis WilayahI V Ngaleuwihan Target

Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar)  Kopertis Wilayah IV periode 2013-2017  Hj.Ani Kenangasari,SE,M.Si  netelakeun  sakabeh bebeunangan jeung Sisa Hasil Usaha (SHU)  taun buku 2013 meunang  kauntungan  ngaleuwihan target tinu geus direncanakeun. “ Alhamdullilah  tina geus direncanakeun   SHU  Rp. 1.126.240.859,- realisasina Rp.1.211.161.475,-   ngaleuwihan target sok sanajan gedena ngan  7,54 % .Beubeunangan  SHU ieu oge rada ngaronjat  ti taun saacanna 2012 harita ngan meunang 1.073.150.303,-  . Diharepkeun luyu jeung Program Kerja Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RAPB)  Kopkar Kopertis  Wilayah IV taun buku 2014di taun buku 2014 kudu  beuki leuwih ngaronjat deui ditargetkeun  SHU na  kudu  meunang Rp.1.254 .481.294  “ ceuk Hj.Ani .Kagiatan acara  Rapat Anggota Taunan ( RAT)  Kopkar Kopertis Wilayah IV  & Program Kerja & RAPB taun buku 2014 nyokot tema “ Melalui Rapat Anggota Tahunan  (RAT) Taun Buku 2013  Kopkar Kopertis Wilayah IV Mewujudkan Kesehjahteraan Anggota Sesuai Nilai-Nilai Dan Prinsip Koperasi” lumangsung Senen 17 Maret 2014 di aula  gedong I kantor Kopertis Wilayah IV Jl.P.H.Hasan Mustapa No.38 Bandung.Dina ieu kasempetan dijejeran Wakil Ketua Hj.Suarny Amran,SH,MH,Sekretaris I Suroso,SH,Bendahara I Drs.H.Gugun Sodik ,M.Si,Bendahara II Hj.Ongky Mustika, Ketua Pengawas : Drs.A.Hidayat,MM,Sekretaris Pengawas : Dr.H.Purwadi,Anggota Pengawas : Drs.H.Basir Habib,M.Si.Ak,Drs.Tia Sugiri,ST,M.Pd,Muharam Wirakusumah,S.Sos,,Manager : Oman Rohman,SE  diluuhan pejabat Dinas Koperasi UKM Perindag kota Bandung,Pengurus Dekopinda kota Bandung Drs.Asep Supriatna,Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc salaku Pembina ngadugikeun biantarana sakalian muka acara sacara resmi RAT.

 Nuruttkeun Hj.  Ani  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  program jeung  RAPB  taun buku 2014 ngarupakeun program kerja jeung RAPB  kapangurusan  koperasi periode 2013-2017  nu dipilih dina RAT  taun buku 2013 sarengse lekasanna kapangurusan  periode 2008-2012 nu dilaksanakeun  dina RAT koperasi tanggal 19 Maret 2013.Pikeun  ngalaksanakeun tugas ngokolakeun  ngamekarkeun koperasi,salaku pengurus,pihakna sadar masih nyanghareupan  sagala rupa pasualan  boh nu aya hubungan jeung kagiatan pelayanan ka anggota nyakitu deui  dina nyokot kaputusan luyu jeung  katangtuan Angagaran Dasar (AD) jeung Anggaran Rumah Tangga (ART) sarta kaputusan Rapat Anggota sangkan luyu jeung nu jadi udagan visi jeung tujuan koperasi bisa karealisasikeun. “ Sangkan bisa karealisasikeun  tangtuna bakal sulit mekar  saupama henteu dibarengan  sabibilulunganna  partisipasi anggota nu ayeuna  jumlahna  1.197 anggota  ngawengku 1.063 tenaga edukatif (dosen) ,122 tenaga administrasi jeung 12 karyawan koperasi  sok komo  ku dilumakukeunnana  UU.No.17 Tahun 2012 ngeunaan Perkoperasian  ngagantikeun nu heubeul  UU.No.25 Tahun 1992 dina raraga  ngamekarkeun koperasi perlu nyaluyukeun jeung  UU anyar ieu “,ceuk  Hj. Ani

Mairan ngeunaan UU anyar ieu Ketua Pengawas Drs.A.Hidayat,MM netelakeun ku dilumakukeunnana UU Nomor 17 Tahun 2012 ngeunaan Perkoperasian bakal ngajadikeun sababaraha parobahan dina ngokolakeun koperasi diantarana wae koperasi simpan pinjam kudu dipisahkeun  tina jenis koperasi sejenna, nyakitu deui robahna  anggaran dasar koperasi sarta robahna   permodalan koperasi.. “ Kukituna keur ngaantisipasi  nerapkeun UU No.17 Tahun 2012 Kopkar Kopertis Wilayah IV perlu nyiapkeun  diri  ngabentuk tim adhock “.pokna..Sedengkeun Koodinator Kopertis IV  Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc salaku Pembina  nembrakeun yen koperasina memang lumayan  ngeureuyuh   rada mekar sok sanajan masih saeutik mekarna, diharepkeun ka hareupna  leuwih mekar deui.“ Kukituna sangkan leuwih mekar  lian  ti pengurus henteu mungkin  bisa digawe ngan  sosoranganan tapi perlu ayana rojongan ti  sakabeh anggota.Kitu deui  di koperasi perlu ayana kreativitas  usaha anyar disagedengeun unit kredit,unit toko,  jeung unit majalah  supaya SHU na leuwih ngaronjat deui “.tandesna .(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *