13 Wisudwan UIN SGD Bandung Meunang IPK Tertinggi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung poe Minggu 21 Januari 2018 lumangsung di Gedong Anwar Musaddad Jl. A.H.Nasution No.105 Cibiru Kota Bandung saperti diberitakeun  Koran  Giwangkara ngalaksanakeun Sidang Senat Terbuka Wisuda ka 69 taun akademik  2017-2018 dipingpin Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si ngistrenan  lobana 1.003  wisudwan  Sarjana (S1) ,Magister (S2) jeung Doktor (S3) ngawengku Sarjana (S1) 57 wisudawan asalna ti Fakultas Ushuludin,130 Tarbiyah & Keguruan,159 Syariah & Hukum,122 Dakwah & Komunikasi,127 Adab & Humaniora,55 Psikologi,174 Sains & Teknologi,83 Ilmu Sosial & Ilmu Politik,Magister (S2) 63 jeung Doktor(S3) 33 Wiisudawan. Tina sajumlah wisudawan nyaeta lalaki  aya 519  jeung 484 awewe dumasar Surat Keputusan Rektor UIN SGD Bandung kepeto  13 wisudawan narima  pangajen salaku Lulusan mibanda   Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi meunang Predikat Pujian nyaeta  Cecep Ahmad Alawi, S.Ag dengan IPK 3, 61 jurusan Tasawuf dan Psikoterapi; Ipa Juariyah, S.Pd dengan IPK 3,55 jurusan Pendidikan Guru MI; Eki Baehaki, S.Sos dengan IPK 3,72 jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik; Nafsiyatus Shofia, S.Sos dengan IPK 3,76 jurusan Ilmu Komunikasi Humas; Melly Mandriani, S.Hum dengan IPK 3,62 jurusan Sejarah Peradaban Islam; Silmina Fauziyah, S.Psi dengan IPK 3,65 jurusan Psikologi; Tia Lestari Sunjawati, S.Ap dengan IPK 3,51 jurusan Administrasi Publik; Adhi Rizki Sahlan, SE dengan IPK 3,56 jurusan Manajemen; Fitri Tri Mulyani, S.Sos dengan IPK 3,57 jurusan Sosilogi; M. Mufti Najmul Umam A., M.Ag dengan IPK 3,78 Prodi S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir; Heris Suhendar, M.H dengan IPK 3,83 Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah; Dr. Wahab dengan IPK 3,82 Prodi S3 Pendidikan Islam dan Dr. Nurcholis Sjamsuddin dengan IPK 3,85 S3 Prodi Hukum Islam. Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si dina biantarana ngaapresiasi kana prestasi  geus dipibanda turta ngahaturkeun nuhun ka sakabeh civitas akademika nu geus bekerja keras,berkarya,berkiprah sacara ngabanggakeun “ Kade tong ngaleungitkeun kualitas taqwa kulantaran geus ngarengsekeun kuliah S1,S2 jeung S3. “ Simkuring miharep ka para wisudawan pikeun ngajadikeun kampus nu leuwih bermartabat,unggul,kompetitif jeung inovatif  kudu mibanda filosofi jukut (rumput). “Lulusan kudu ngaibaratkeun saperti filosofi rumput nu mampu nyejukeun turta nyegarkeun lingkunganna “.ceuk Mahmud.(Suherman.S).-

Banner IDwebhost

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *