Wisuda Ikopin Ka44 Nyiapkeun SDM Di Era Global

Rengse oge pancen nyuprih pendidikan di kampus Ikopin luyu jeung jenjang pendidikan sewang-sewanganan,simkuring katut rengrengan,pingpinan jeung dosen turta karyawan ngawilujengkeun pikeun para wisudawan,moga-moga knowledge,skills jeung parobahan sikap nu geus dipibanda salila di Ikopin bakal jadi modal dasar pikeun bekel digawe ngadarmabaktikeun diri di masarakat..Kitu Ceuk rektor Ikopin Dr.H.C Ir.Burhanudin Abdullah MA saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantara sidang terbuka senat kagiatan acara wisuda ka 44 taun 2017 lumangsung Saptu 16 September 2017 di Gedong Suhardini kampus Ikopin Jatinangor ngawisuda 60 lulusan Magister Manajemen,242 lulusan Sarjana Manajemen jeung 9 lulusan Diploma.Tina lulusan ieu matak ngagumbirakeun loba nu meunang predikat terpuji nyaeta 40 lullusan ti program Sarjana Manajemen, 16 lulusan ti Program Magister Manajemen jeung 5 lulusan ti Program Diploma 3 .Sedengkeun lulusan nu kapeto meunang Indek Prestasi Kumulatif( IPK) pangnyongcolangna nyaeta Mila Kumilatifah Program Sarjana ,Manajemen IPK 3,99 Terpuji.Putri ti Keluarga Bapa Kusnadi Idris jeung Ibu Ida Widaningsih,Novia Sabrina Rahantoknam Program Magister Manajemen IPK 3,93 Terpuji Putri ti Keluarga Bapak Rudolo.P.R jeung Ibu MariaC.R, Wina Winarti Noviantiti Program Diploma ti Program Diploma 3 Manajemen Bisnis IPK 3,86 (Terpuji) Putri ti Keluarga Bapa Suwardi jeung Ibu Engkom Komariah. Ku diwisudana lulusan anyar ieu jumlah alumnina jadi nambahan kurang leuwih 13.500 alumni.

Dina ieu kasempetan wisuda dijejeran Ketua Senat Ikopin Prof.Dr.Ir..H.Burhan Arief MS katut rengrengan sarta diluuhan Sekretaris Kementerian Koperasi & UKM Ir.Agus Muharam,MSP,Ketua Dekopin disuluran Prof.Dr.H.Rully Indrawan,M.Si,Kepala Bagian Akademik & Kemahasiswaan Kopertis IV Jabar Banten Sudirman S.Sos nyuluran Koordinator Prof.Dr.H.Uman Suherman,AS,M.Pd,Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Koperasi Dr.Ir.Muhamad Taufik,MS jeung Ketua Ikatan Alumni (IKA) Ikopin Firman Ubaidillah,SE,Ketua Panitia Wisuda Drs.Agus Arifin,M.Si,Ak jeung Sekretaris Kerjasama & Humas Hj.Lucky Kurniasari S.Sos. Bisa hasilna para wisudawan ngarengsekeun pendidikan di Ikopin henteu leupas ti peran sakabeh pihak .Sacara khusus simkuring ngahaturkeun nuhun ka Kementerian Koperasi & UKM RI, PT.Sri Boga Flour Mill,Pemerintah Kab.Seram Bagian Timur,Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme Komoro (LPMAK),Bank BCA,BNI,BRI, Bank ResonaPerdania jeung Eka Tjipta Foundation.”.ceuk Burhanuddin Abdullah mantan Gubernur Bank Indonesia ka 12 jeung Menko Perekonomian ka 9 sarta nyangking kalungguhan salaku Rektor Ikopin kadua kalina pikeun periode 2016-2021 Numutkeun Burhanuddin Abdullah kiwari Ikopin terus mekar ka arah leuwih hade sarta bakal tuluy mibanda komitmen pikeun ngajadikeun perguruan tinggi nu dipercaya dina nyiapkeun SDM (Sumber DayaManusia) di era global turta siap digawe bareng jeung gerakan koperasi,pemerintah jeung masarakat pikeun ngawangun perekonimian nasional leuwih hade jeung berkeadilan .Ikopin oge bakal terus ngamekarkeun ilmu pengetahuan mibanda mutu di widang perkoperasian jeung kewirausahaan.

“ Mere pelayanan nu nyugemakeun bari jeung , tuluy ngomean sarta ngawangun sinergiditas ngarupaken prinsip nu dicekel dina ngajalankeun tugas Tridarma Perguruan Tinggi.”.ceuk Burhanuddin. “ Kukituna tugas Ikopin rek terus ngamekarkeun diri ngajalankeun Tridarma Perguruan Tinggi sangkan nedunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi supaya bisa ngahasilkeun lulusan nu dicita-citakeun..Di taun 2017 ayeuna ,ceuk Burhanuddin Ikopin bakal meunang akreditasi ti BAN PT pikeun Program Sarjana Manajemen nyakitu deui rek sagancangna nyiapkeun pikeun Program Sarjana Akutansi,Ekonomi Syariah, Diploma 3 Keuangan & Perbankan sartaAkreditasi Perguruan Tinggi (APT). Jeroning kitu Koodinator Kopertis IV Prof.Dr.Uman Suherman,AS,M.Pd Dina biantara tinulis didugikeun Sudirman S.Sos ngaapresiasi ka Rektor Ikopin kana sagala rupa tarekah nu geus sarta bakal dilakukeun dina raraga ngaronjatkeun kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pihakna yakin ku dironjatkeunnana kualitas nu dilakukeun sacara konsisten turta berkelanjutan tangntuna Ikopin bakal jadi perguruan tinggi nu dibanggakeun ku masarakat lain wae di Jawa Barat tapi oge nasional. Apresiasi nu sarua didugikeun KetuaYayasan Pendidikan Koprerasi Dr.Ir.Muhamad Taufik,M.Sc.Pihakna mere apresiasi turta nganuhunkeun ka Rektor turta rengrengan Ikopin ku dedikasina dina nyelengarakeun Tri Dharma Perguruan Tinggi. “ Dilaksanakeun wisuda ka 44 tepat pisan jeung rengsena Pekan Orientasi Mahasiswa Baru Ikopin taun 2017 nu geuningan Alhamamdulliah jumlahna leuwih loba dibanding jeung taun saacanna. Sedengkeun Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Ikopin Firman Ubaidillah,SE,terus ngarojong kana sagala rupa kagiatan usaha kreatif alumni.Pihakna kiwari bersinergi jeung Koperasi Keluarga Besar (KKB) Ikopin sangkan alumni ngagabung jadi anggotaKKB sarta di bulan Agustus 2017 phaknna ngalounching website www.Ika-Ikopin.Org. Diharepkeun ku ngaliwatan website ieu bisa jadi pemersatu alumni jeung komunikasi alumni nu aya di sakuliah Indonesia.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *