Dr. H.Usep Kuswari,M.Pd Jadi Ketuan Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI

Dr.H.Usep Kuswari,M.Pd  kiwari nyepeng kalungguhan ngajabat  jadi  Ketua Depatemen Pendidikan Bahasa Daerah  Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra (FPBS)  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dibarengan Sekrertaris Departemen Hernawan,S.Pd,M.Pd  pikeun mangsa periode  2015-2019 ngaganti Ketua heubeul   periode 2011-2015 Dr.H.Dingding Haerudin,M.Pd  jeung sekretaris heubeul Dr.Hj.Nunung Nurjanah,M.Pd. Kadua pajabat ieu teh saperti diberitakeun Koran Giwangkara diistrenan sarta disumpah jabatanna ku  Rektor UPI Prof.Dr.Furqon,MA,Ph.D bareng jeung 116 pejabat Program Studi sejenna lumangsung poe Jumaah 24 Juli 2015  pabeubeurang di Gedong Achmad Sanusi  BPU UPI Jl.Setiabudi No.229 Bandung .(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *