UIN SGD Bandung Ngalaksanakeun Sistem Adminitrasi Jeung Akademik Sacara on line

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun di taun 2017 ayeuna UIN SGD Bandung giat ngokolakeun kampus sangkan leuwih modern turta professional.Sakabeh sistem boh akademik nyakitu deui administratif keur ngeureyeuh ngaintegrasikeun dina dalam jaringan (daring) atawa on line. “ Di era globalisasi bakal kajadian revolusi teknologi informasi sacara gede-gedean,sakabeh hal sifatna analog bakal robah digital “. Pokna saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina biantarana sidang senat terbuka dina raraga Wisuda ka-68 UIN SGD Bandung dijejeran Ketua Senat Prof.Dr.H.Nanat Fatah Natsir M.S katut rengrengan senat civitas akdemika sarta diluuhan Kasubag Humas UIN SGD Bandung Drs.H.Rohman Setiaman jeung tamu ondangan lumangsung Minggu 17 September 2017 di kampus II Jl.Soekarno-Hatta,Kel.Cimencrang,Kec. Gedebage kota Bandung.ngistrenan 2.086 lulusan ngawengku 562 lulusan ti Fakultas Tarbiyah & Keguruan 479 lullusan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 383 lulusan Fakultas Syari’ah & Hukum 336 lulusan Fakultas Dakwah & Komunikasi, 336 lulusan Fakultas Adab & Humaniora, 226 lulusan Fakultas Sains & Teknologi, , 213 lulusan Fakultas  Ushuluddin,48 lulusan Fakultas Psikologi ,185 lulusan S2 jeung 13 urang lulusan S3.Tina sajumlah lulusan kapeto aya 50 wisudawan meunang predikat Indek Prestasi Kumulatif (IPK) pangluhurna S1 43 lulusan , S2 aya 7 lulusan.Sedengkeun 5 lulusan meunang .IPK pangcongcolangna nyaeta 3, 96 Trisna Nurdiaman, Sosilogi; 3,95 at Nia Kurnia Lestari, Manajemen Keuangan Syaria 3,95 Nadi, Administrasi Publik; 3,93 Anugrah, Tasawuf Psikoterapi; 3, 92, Ilman Nur Syamsudin, Agroteknbologi.Kukituna ceuk Mahmud Sumber Daya Manusia (SDM) UIN SGD Bandung ti mimiti pejabat di rektorat nepi ka tukang ikat diktat kudu bener –bener soson-soson paham nguasa turta ngamangfaatkeun teknologi informasi bari ngarobah jeung ngalengkepan infrastruktur mibanda basis IT.

Disagedengeun eta dina taun ieu oge kampus mimiti ngamekarkeun aspek akademik mibanda teknologi informasi gawe bareng jeung sababaraha pihak ngawangun sistem informasi pengetahuan supaya bisa diakses secara global (knowledge management information system). Ku ngaliwatan mekana kailmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung mibanda paradigma wahyu memandu ilmu dina bingkai akhlak karimah mimiti diwanohkeun sacara regional, nasional, nepi ka internasional.Mahmud ngajentrekeun kampus UIN SGD Bandung pon kitu deui terus ngaguar khasanah keilmuan islam klasik pikeun dimekarkeun sarta diuji di fakultas jeung prodi-prodi umum. Sedengkeun fakultas jeung prodi keagamaan belajar pikeun ngalakukeun sajumlah pendekatan jeung metode penelitian anyar leuwih realistis,praktis sarta langsung dirasakeun masarakat. Diharepkeun saenggeusna fakultas jeung prodi umum hasil nimukeun sejarah tradisi sains Islam (Islamic stientific tradition), UIN SGD Bandung boga luang jeung peran leuwih jauh dina ngawangun bangsa nyaeta meliterasi umat Islam Indonesia jumlahna kurang-leuwih 200 juta ku ngaliwatan sains Islam ,Ilmu jeung amaliah kaagamaan jadi hiji kesatuan nu utuh jeung saling ngalengkepan.“ Simkuring ngarasa hariwang kiwari loba umat Islam Indonesia terpelajar tapi gampang pisan asup kajebak kana salah sahiji kelompok nu teu pati paham Islam sacara tekstual turta sempit, menuhankan kekerasan jeung terror “.ceuk Mahmud.

Numutkeun Mahmud hal ieu teh kulantaran henteu biasa jeung perbandingan mazhab jeung Ilmu Kalam akibatna sulit kana paham segi-segi Islam nu justru leuwih mulia nyaeta jadi rahmatan lil ‘ālamīn. Mungkin wae ku kasibukan nalungtik sains hasil karya ilmuwan muslim ngapublikasikeun ka dunya internasional bisa ngaimbangi hasrat umat Islam ayeuna kacida gede nafsuna dina politik tapi lemah dina nguasa sains.Dina ieu kaempetan Mahmud lian ti ngingetan ka para lulusan UIN SGD Bandung saenggeusna engke ancrub di masyarakat tong poho salawasna pikeun nembongkeun karakter hade (giving the best), bari dibarengan akhlak turta budi pekerti mulia. Implementasikeun salawasna wejangan Susuhunan Prabu Gunung Djati yen “Ilmu iku tan pasthi neng janma luhur, singgih lan sepuh; ana nugraha pribadi terkadhang ana wong anom”.Nyakitu deui Mahmud omat-omatan lulusan UIN SGD Bandung atawa “Santri Sunan Gunung Djati” disagigireun cerdas jeung berilmu oge kudu boga tujuh akhlak mibanda kualitas, nyaeta : jujur, bertanggung jawab, adil, peduli, disiplin, visioner, sarta resep tutulung jeung gawe bareng . “Salaku calon-calon pemimpin regional, nasional sarta global, kudu salawasna boga niat nanjeurkeun nilai-nilai kahadean,bebeneran turta keramahan sosial sangkan mawa kamaslahatan maksimal pikeun masarakat, bangsa katut ngara.” Ceuk Mahmud (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *