STIEPAR Yapari Aktripa Bandung Ngaronjatkeun Kompetensi Lulusan Luyu Jeung Paneka Zaman

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPAR) Yapari Aktripa  Bandung Dr.H.Encep Syarif Nurdin,Drs,M.Pd,M.Si netelakeun mutu kompetensi ngarupakeun  konci pikeun lulusan STIEPAR sangkan  mibanda kaunggulan dina nyanghareupan  saingan caah rongkahna zaman global kiwari nu  masalahna beuki kompetitif. “ Pikeun ngungkulan masalah ieu geus ngayakeun sagala rupa tarekah   inovasi boh widang akademik,sarana pembelajaran,ngabina SDM (Sumber Daya Manusia) na turta ngabina mahasiswana”.ceuk Encep dina biantarana waktu acara  Upacara Wisuda ka 27  STIEPAR taun akademik  2014. Ngawisuda 190  lulusan  ngawengku 77 lulusan Jurusan  Program Studi Manajemen Priwisata (S1),102 lulusan Jurusan Program Studi Usaha Akomodasi Perhotelan (D-III)  jeung  11 lulusan Program Studi  Usaha Perjalanan Wisata (DIII).Tina sajumlah lulusan  diantara aya 9 urang lulus panghadena.Kagiatan wisuda lumangsung di Hotel Primera.JlPasteur Bandung sawatara waktu katukang  22 Desember 2014   nu dina  ieu acara diluuuhan Ketua Pelaksana WisudaDra.Hj.. Sulastri Mudyana,M.Pd, Ketua Yayasan  Yapari Aktripa  Drs.Toto Suryatna AF.M.Pd  sarta rengrengan senat akademik  turtapara undangan.Numutkeun  Encep dina  raraga ngaronjatkeun mutu komptensina ,  pendidikanna  diluyukeun jeung majuna mekarna  paneka zaman ngawengku ilmu pengetahuan turta manajemen pariwisata bari diluyukeun  jeung kabutuhan instansi,industri pariwisata  di zaman global sarta nyoko kana Standar Mutu Pendidikan Pariwasata.“ Kukituna STIEPAR  geus nyampurnakeun ngarevisi Kurikulum STIEPAR taun 2009 jadi Kurikulum STIEPAR taun 2014 “.ceuk Encep saperti diberitakeun Koran Giwangkara.

Encep ngajentrekeun Kurikulum STIEPAR taun 2014 geus ngaadopsi Standar Kompetensi Kerja Nasional  Indonesia (SKKNI) widang Profesi Pariwisata  nu konkordan jeung Peraturan Presiden RI No.8 Taun 2012 ngeunaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  (KKNI) sarta ASEAN Manual Reognition Arrangement on Tourism Frofesionals nu diteken  ku 10 Menteri Pariwisata  Anggota ASEAN  tanggal 9 November 2012 di Bangkok.. “ Kurikulum STIEPAR Taun 2014  ieu dilumakukeun pikeun mahasiswa STIEPAR  mimiti angkatan 2014/2015  nyaeta ti  1 September 2014 “.pokna.Sedengkeun dina raraga ngabina mahasiswa ngaronjatkeun kompetensi  ngagunakeun nguasa  bahasa deungeun diadegkeun STIEPAR Language Center (SLC) ngarupakeun  transformasi  tina Labolatorium Bahasa STIEPAR . Wangunan SLC   diresmikeun 19 Desember 2014 waragadna  Hibah PHP-PTS taun 2014 ti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.Sarana sejenna nu dipibanda mimiti  ti taun 2013 nyaeta hiji mobil unit Mobile Tourism Information Service (MTIS) ngarupakeun discovery sarana Labolatorium Kepariwisataan sacara Mobile. MTIS ieu nurutkeun  pamadegan  para Asessor BAN-PT  nu ngalakukeun asesmen/visitaska STIEPAR salaku discovery sarana labolatorium  kepariwisataan  can aya di Perguruan Tingi sejenna.

Tumali jeung rencana  ka hareup utamana para lulusan dina nedunan tuntutan kerja di zaman perdagangan bebas STIEPAR disagigireun mere ijazah  ka para lulusan  oge kudu ngafasilitasi sangkan meunang sertifikat profesi jeung sertifikat kompetensi widang pariwisata sangkan para lulusan mibanda akses bisa digarawe di lintas negara khususna di kawasan Asean.Luyu jeung rencana eta diantarana   mimiti taun 2014  geus ngalaksanakeun nyaeta format jeung konten ijazah STIEPAR dirobah redaksina ngagunakeun dua bahasa nyaeta Bahasa Indonesia  jeung Bahasa Inggris ,maksudna sangkan ijazahna fungsional bisa digunakeun di mancanagara. “  Kontenna dilengkepan nyoko kana SK Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Taun  2014,Tanggal 20 Agustus 2014 ngeunaan Ijazah,Sertifikat Kompetensi jeung Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi ngajadikeun legalitas ijazah STIEPAR beuki kokoh”.ceuk  Encep.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *