680 Mahasiwa Non Pendas UT UPBJJ Bandung Miluan OSMB 2015.1

Aya 680 mahasiswa non Pendas  ( Pendidikan dasar) Universitas Terbuka  (UT) Unit Program Belajar Jarak Jauh  (UPBJJ)  Bandung  miluan jadi peserta   kagiatan acara Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) masa registrasi  2015.1 lumangsung Minggu 8 Februari 2015  ti jam 08.45 nepi ka 15.45 di buruan Kantor UPBJJ- UT  Bandung Jl.Panyileukan Raya No.1  A Soekarno-Hatta Bandung.“ Mahasiswa ieu kaasup mahasiswa gawe bareng jeung  BKKBN ( Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ) sarta PT.Surya Madistro “.ceuk Ending Wahidin,SIP  waktu macakeun laporan salaku Ketua Panitia acarana nu harita diluuhan Koordinator Registrasi & Pengujian jeung Koordinator BBLBA ( Bantuan Belajar & Layanan Bahan Ajar)  sarta Pengurus KBM  ( Kelompok Belajar Mahasiswa)  sarta Kepala UPBJJ-UT Bandung Dra Dina Thaib M.Ed ngadugikeun biantarana sakalian ngistrenan  mahasiswa  anyar sacara simbolis masrahkeun Kartu Tanda Mahasiswa sarta data pribadi ka mahasiswa putra diwakilan ku Taufik Hidayat  Program Studi Akutansi  jeung putri ku Hesti Setia Rahayu Program Studi Manajemen.   Numutkeun Ending sajumlah mahasiswa anyar  peserta OSMB 2015.1 masing-masing ngawengku ti  Fakultas  Ekonomi 179 peserta,Fakultas Ilmu Sosial & Politik   422 peserta,Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam  36 peserta sarta Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan  43 peserta. Ending  miharep  ku ngaliwatan OSMB 2015.1 nu temana “ Mempersiapkan Generasi Emas Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Belajar Mandiri” para mahasiswa meunang gambaran boh subtansi kailmuanna sarta   proses pembelajaranna,kulantaran OSMB salah sahiji kagiatan runtuyan akademik   ngarupakeun kagiatan ngawanohkeun pikeun mahasiswa anyar  ngeunaan sakabeh program studi sarta proses pembelajaran sacara mandiri boh tatap muka atawa online.  Lian ti kitu pikeun   ngaraketkeun tali silaturahmi antara mahasiswa jeung pimpinan,staff UPBJJ-UT Bandung utamana antara sasama mahasiswa oge nyaho kana fungsi  jeung peran UPBJJ salaku unit pelaksana di daerah  dina mere layanan mahasiswa UT boh layanan administrasi  jeung  layanan akademik. Pon kitu deui sangkan paham kana sistem jeung proses  bantuan belajar,layanan  bahan ajar  ,registrasi,ujian,ngamangfaatkeun fasiltas pembelajaran ku teknologi informasi  nu disadsiakeun ku UT sarta  paham kana kedudukan jeung peran KBM  nu aya di UPBJJ-UT Bandung.   

Sedengkeun Biantara Dina Thaib saperti diberitakeun Koran Giwangkara  intina   lian ti netelakeun ngeunaan  jumlah mahasiswa  UT  ayeuna  disakuliah  Indonesia  aya kurang leuwih   440.000 mahasiswa  sarta aya  15.000  mahasiswa  di mancanegara   sumebar di  18 negara, mahasiswa ieu keur  digarawe di mancanagara   ngagabung  jadi mahasiswa UT. Oge  ngaguar sejarah ngadegna UT sarta  sistem  Pendidikan Tinggi Jarak Jauh ,terbuka  jeung  jarak jauh..  Terbuka ngandung harti saha wae  bisa jadi mahasiswa UT asal mibanda   ijazah SLTA, ngan nu  asup  ka  FKIP  kudu geus jadi guru. Satuluyna  Dina Thaib lian ti  ngajentrekeun U T  mibanda sifat flexsibel,kulantaran  UT henteu nerapkeun kuliah,jadi  nu  diterapkeunnana   di UT nyaeta  mahasiswana kudu  ngamekarkeun   kamampuan belajar mandiri.

Nyakitu deui  ngajentrekeun  peran UPBJJ-UT nyaeta Kantor Daerah  pikeun  ngalayan mahasiswa di wilayah kerrjana., saperti UPBJJ-UT Bandung mibanda  wilayah  kerja  18 kab,kota di wilayah Jawa Barat .  Kiwari UPBJJ-UT Bandung ngalayanan ,ngurus  kurang leuwih  22.000 mahasiswa    “  Para   mahasiswa  nu keur  miluan kagiatan ayeuna kaasup  dikelompokeun   non pendas  ngandung harti mahasiswa    FEKON  ,FISIF,MIPA  jeung  FKIP di luar guru SD. Sedengkeun    pikeun  guru SD jeung  PAUD    asup kana  kelompok  mahasiswa Pendas (Pendidikan Dasar)”.pokna. Dina ieu kasempetan  diayakeun  Kuliah Umum  materina “ Belajar Mandiri yang Efektif “ didugikeun staf  UPBJJ UT Bandung Drs.Radis,DR,M.Pd  jeung Sosialisasi SALUT ( Sentra Layanan Universitas Terbuka) sarta   sosialisasi & Bimbingan Akademik turta Kiat Sukses belajar di UT ngaguar pangalamana  ti  dua  mahasiswa UT nu sukses nyaeta  Rian Arifin mahasiswa Program Studi Akutansi jeung Ana Meliana  Program Studi Bahasa Inggris. .(Suherman.S).- 

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *