STIEPAR Yapari Aktripa Bandung Ngaronjatkeun Kompetensi Lulusan Luyu Jeung Paneka Zaman

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPAR) Yapari Aktripa  Bandung Dr.H.Encep Syarif Nurdin,Drs,M.Pd,M.Si netelakeun mutu kompetensi ngarupakeun  konci pikeun lulusan STIEPAR sangkan  mibanda kaunggulan dina nyanghareupan  saingan caah rongkahna zaman...