Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Resmi Jadi Rektor UIN SGD Bandung

Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Dekan Fakultas Tarbiyah  & Keguruan  nu kapilih jadi rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung dina pemilihan rektor 6 Mei 2015 ti mimimiti poe Kemis  9 Juli 2015 resmi ngajabat rektor UIN SGD Bandung pikeun mangsa periode 2015-2019 kulantaran dina poe harita diistrenan Menteri Agama RI Drs.H.Lukman  Hakim Saifuddin di Operation Room Kantor Kementerian Agama RI Jl.Lapangan Barat No.3-4  Jakarta. Diistrenanna  Mahmud  ngaganti rektor heubeul Periode 2011-2015  Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH,M.Hum nu dipecat  menteri agama RI 6 Februari 2015  alatan ngarumpak PP.No.53/2010 ngeunaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) nu rengse jabatanna September 2015. Pikeun ngeusi kakosongan rektor sangkan aktivitas  kampus tetep jalan,Menteri Agama RI harita ngangkat Wakil Rektor II UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Muchtar Solihin,M.Ag salaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs).

Ku geus resmina ngajabat salaku rektor anyar UIN SGD Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara  Mahmud sapoe saenggeus diistrenan menteri agama RI dina poe Jumaah 10 Juli 2015 pasosore sakalian buka puasa babarengan di aula utama UIN SGD Bandung ngayakeun silaturahmi jeung civitas akademika nu harita diluuhan Wakil Rektor II SGD Bandung Prof.Dr.H.Muchtar Solihin M.Ag  salaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) sakalian serah terima jabatan. oge hadir Ketua Senat UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Endang Soetari Ad,M.Si jeung mantan rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Nanat Fatah Natsir M.Si.Dina biantarana Mahmud ngadugikeun rasa syukurna ku geus distrenan ku Menteri Agama RI dina aya kalancaran turta sehat walafiat nepi ka bisa patepung lawung  paamprok jonghok dina acara silaturahmi jeung civitas akademika UIN SGD Bandung.

“ Simkuring ngadugikeun rasa syukur ka Allah SWT salila ieu dipasihan kalancaran sarta istrenan jabatan rektor ieu teh ngarupakeun amanah sakaligus barokah malahan  bisa dianggap keramat jeung unik “.ceuk Mahmud kalahiran Bekasi 10 April 1962. Numutkeun Mahmud dianggap keramat jeung unik  kulantaran loba nincak meneran  di angka 9. “ Simkuring kawin tanggal 9 Juni,diangkat jadi Dekan Fakultas Tarbiyah & Keguruan tanggal 9,dilantik jadi rektor tanggal  9 Juli 2015 sarta kiwari ngarupakeun rektor UIN SGD Bandung nu ka 9  nu UIN SGD Bandungna diadegkeun tanggal 9 Februari 2006 samemehna ngaranna IAIN   Muga muga ku angka keramat 9 ieu  mawa barokah ka kampus ieu beuki maju bisa makalangan  di tingkat nasional nyakitu deui internasional.“Insya Alah  hayu bababarengan ku cara ngalarapkeun Falsapah Siliwangi silih asah,silih asuh,silih wangikeun bisa tinekanan. Kukituna ngarupakeun obsesi munggaran simkuring rek ngarojong jeung ngahangkeutkeun turta ngaronjatkeun perpustakaan  dijadikeun sentral akademik jeung kultur akademik “.ceuk Mahmud.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *