Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Resmi Jadi Rektor UIN SGD Bandung

Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Dekan Fakultas Tarbiyah  & Keguruan  nu kapilih jadi rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung dina pemilihan rektor 6 Mei 2015 ti mimimiti poe Kemis ...