Perguruan Tinggi Henteu Bisa Deui Mibanda sifat Lokal

Ketua Badan Pengurus Yayasan Islam Nusantara  Letjen TNI (Purn) H.Achmad Roestandi,SH nu mayungan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) saperti diberitakeun Koran Giwangkara    netelakeun  Persaingan luar biasa  di widang Pendidikan Tinggi  dialaman ayeuna  nu nyababkeunnana  bisa tina  sagala rupa hal ,tapi diantarana  nu paling aktual jeung  relevan nyaeta  ku ayana globalilsasi pendidikan tinggi   kulantaran pemerintah Indonesia geus ngamedalkeun Undang-Undang Penanaman Modal anyar nu eusina geus ngaluarkeun sektor pendidikan,tina “ negative list “ hartina saha bae,ti nagara mana wae  dimeunangkeun  pikeun muka sagala jenjang sakola di Indonedesia.  Ari  Faktor sejenna nu kudu dibalitungkeun  nyaeta kulantaran baheula sakitu gampangna pemerintah ngadegkeun Perguruan Tinggi Swasta(PTS) atawa Program Studi (Prodi) anyar. Akibatna ayeuna di Provinsi Jawa Barat wae aya kurang leuwih  450 PTS jeung aya 1400 Program Studi.(Prodi) .Dina kaayaan kondisi saperti kieu jelas yen pengelolaan Perguruan Tinggi kudu ditujukeun  pikeun ngaantisipasi kahirupan pinuh ketidakpastian,paradoksial turta lobana saingan pikeun tarekah ngaberdayakeun jeung ngaronjatkeun  sumber daya nu aya.

“Kukituna  Perguruan  Tinggi ayeuna kudu dikokolakeun ku jalma mibanda komitmen sarta boga kamampuan ti mimiti level Program Studi  nepi ka tingkat Yayasan. Lian ti kitu perguruan tinggi kudu mampu ngajamin hasil didikna di widang profesi pikeun meunang sertifikasi profesi salaku syarat pikeun meunang hak digawe luyu jeung kompetensi kepakaran nu dipelajari di perguruan tinggi”.pokna  sawatara waktu anyar kaliwat  di kampus Uninus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung.Numutkeun Achmad Roestandi kiwari para lulusan nyanghareupan situasi salambar ijazah pendidikan tinggi geus henteu deui jadi andelan pikeun mangsa  pikahareupeun. Pasar lapangan pagawean beuki ngutamakeun prestasi nyata jeung kamampuan pembelaaran tinimbang tingkat pendidikan salaku indikator kamampuan SDM kulantaran  daya tawar para lulusan henteu deui dina gelar tapi kamampuan pikeun terus nga-update pengetahuan luyu jeung tuntutan jaman. “ Ku hal ieu aktivitas pendidikan tinggi henteu deui mibanda sifat lokal,sok sanajan disarankeun sangkan penyelenggaraanna tetep sifatna lokal,ngan boga wawasan global atawa internasional. Hartina kualitas pendidikan kudu dironjatkeun sangkan mampu saingan jeung  kualitas lulusan ti lembaga pendidikan di luar negeri “.ceuk Achmad Roestandi bari inyana nambahkeun soal ngawaragadan pendidikan akibat tina  pangaruh globalisasi geuningan henteu bisa dileupaskeun tina aliran dana sifatna multinasional sok komo peserta didik atawa  mahasiswana aya di sababaraha nagara.

Achmad Roestandi ngajentrekeun era saingan ayeuna nungtut parobahan berfikir disakabeh lini kahirupan kaasup perguruan tinggi. “ Saupama hayang hasil meunang saingan,sok sanajan lain lembaga bisnis,perguruan tinggi ku cara sistem standar kudu dikelola ngagunakeun make “market oriented” nu nyumponan bari jeung henteu ninggalkeun peran sosialna.Perguruan Tinggi kudu salawasna milu mikiran ngamekarkeun identitas  jeung inovasi produk dina hal program-program fakultas,hartina perguruan tinggi kudu bisa ngadeteksi ti ayeuna kana satiap parobahan sarta mibanda kapasitas ngamekarkeun program anyar atawa saupama perlu nutup program nu teu luyu jeung kaayaan di masarakat. “ Perekrutan dosen entong ngan didadasaran ku gelar  atawa kapinteranna wungkul tapi kudu difokuskeun kana figur mibanda sumanget dedikasi jeung bisa  ngatransfer  ilmu ka sakabeh peserta didik  sacara signifikan”.ceuk Achmad Roestandi(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *