638 Urang Miluan OSMB 2018.1 UT Bandung, Pikeun Nyaruakeun Persepsi

Kagiatan acara OSMB (Orientasi Studi Mahasiswa Baru)Non PGSD  PGPAUD UPPBJJ (Unit Program Belajar  Jarak Jauh )  UT (Universitas Terbuka)  Bandung Masa Registrasi 2018.1 diiluan  sajumlah 638 peserta calon mahasiswa baru  asalna  ti 4 Fakultas  nyaeta  ngawengku  ti Fakultas Ekonomi,Hukum,Ilmu Sosial Ilmu Politik, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam jeung  Fakultas  Keguruan Ilmu Pendidika   Kitu ceuk Drs. Mohammad Taufik,M.Pd saperti diberitakeun Koran Giwangkara   salaku  Ketua Panitia Pelaksanana waktu nepikeun laporanna lumangsung poe Saptu 10 Februari 2018 lumangsung di  UPBJJJ UT Bandung Jl.Panyileukan Raya No.1A Soekarno Hatta Bandung nu dina ieu kasempetan diluuhan  Kepala  UPBJJ UT Bandung  Drs.H.Enang Rusyana,M.Pd ,Koordinator Registrasi & Ujian  Imas Maesaroh,SE,M.Si sarta Koordinator BBLBA ( Bantuan Belajar Bahan Layanan Bahan  Ajar )) Angga Sucitra,SE,M.Si.Numutkeun Mohammad Taufik kagiatan acara OSMB nyokot tema “   Pemanfatan Suaka UT Untuk Mencerdaskan dan mengembangkan Potensi Diri Mahasiswa “ dilaksanakeun sapoe jeput  ti  Pukul 8.00 nepi ka  Pukul 16.30 WIB dieusi sosialisasi jeung bimbingan akademik dipandu ku staff  akademik.   “Diharepkeun  sakabeh  mahasiswa bisa  nyaho kana fungsi jeung  peran UPBJJ salaku  unit pelaksana pelayanan UT Pusat dina  mere  layanan ka mahasiswa ,paham  kana  sitem jeung  prosedur pembelajaran  ti mimiti  registrasi nepi ka  rengse  studi.,ngajalin hubungan harmonis antara sasama mahasiswa  jeung  pembingbing akademik dina upaya kwalitas hasil belajar, ngamangfaatkeun sumber belajar  pikeun  minterkeun sarta  ngamekarkeun  potensi diri mahasiswa ,mere  arahan model belajar mandiri salaku  pembelajaran alternatif dina  ngaimplementasikeun  belajar mandiri, turta paham kana  kedudukan jeung  peran kelompok.

Sedengkeun  Kepala UPBJJ UT Bandung  Drs.Enang Rusyana M.Pd  samemeh  nepikeun  biantarana ngistrenan  heula  sacara resmi calon mahasiswa  jadi mahasiswa baru  ku makekeun   jaket almamater sarta  masrahkeun  Kartu Tanda Mahasiswa ka dua perwakilan mahasiswa sacara simbolis  diwakilan ku  Aryo Rahmono ti Program Studi S1 Ilmu Hukum  jeung  Dian Fitrianti  ti Program Studi  S1 Ilmu Administrasi Negara. Di awal biantarana Enang  Rusyana  ngawanohkeun heula dirina  malum  kakara dua minggu di UPBJJ UT Bandung   kulantaran  samemehna salaku  Kepala UPBJJ Banda Aceh,jadi   Salila  opat  taun  opat  bulan  mancen  tugas di Aceh.  “ Simkuring  asli kalahiran ti  Garut , imah di Bogor tugas di Banda Aceh,ayeuna  balik  kampung malah ka Bandung ,tapi  kitu  nu ngaranna   tugas jadi  kudu  dijalani  sacara ikhlas. “ Ceuk Enang Rusyana  bari  inyana  ngingetan pikeun murid-murid SD ,SMP baheula nu pernah maca buku Pelajaran Bahasa Sunda “ Piwulang Basa “  tangtuna mikawanoh  ka ngaran ieu  kulantaran buku ieu tah ieu pisan Pangarangna,inyana lulusan Sarjana (S1) IKIP Bandung (ayeuna UPI) Jurusan Bahasa Sunda. Jeung lulusan Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Bandung.

Satuluyna Enang  ngawilujengkeun  sumping   geus  bisa ngagabung jeung  UT Bandung  muga muga  sakabeh  mahasiswa anyar  bisa  naratas  studi sacara hade ,lulus tepat waktu  sarta mawa hasil  hade .  Pikeun ngarealisasikeun harepan  ieu  bisa  diliwatan ku  cara belajar ceria,insya Allah hasilna  bakal  ceria, tapi  lamun nyanghareupan modul  ku beungeut  surem,hasina bakal surem oge . Kumaha carana sangkan hade kukituna pentingna miluan  OSMB ,kulantaran di OSMB lian ti silaturahmi oge meunang informasi-informasi berharga  ngeunaan  kumaha  cara belajar di UT,nyakitu  deui  ku ngaliwatan OSMB  bisa disaruakeunnana  persepsi. Kunaon pangna  kudu disaruakeun  persepsina, kulantaran  para mahasiswa baru   waktu bareto  asup  ka  TK,SD,SMA make   budaya simak ,lain  budaya membaca,sedengkeun  di UT budayana baca ,ngarobah  kultur menyimak ka membaca  lumayan merlukeun pelatihan ,jadi tong  heran engke lamun  semester mimiti  kurang hade .,  mungkin cara belajarna  kurang pas.coba diteangan  cara belaja nu leuwih  hade ,efektif ,efisien. Inyana  nyontokeun waktu di Banda Aceh aya dosen Universitas Syiah Kuala geus Profesor .Dr na ti Jerman widang jurusan  Fisika asup  ka UT nyokot program S1 ilmu hukum,lumayan  oge pok na teh cenah  pikeun ngarobah pola belajar  biasa  jeung  cara belajar di UT.Kukituna kacida strategis peran tina OSMB ieu.

Enang ngebrehkeun   PerguruanT inggiJarak Jauh (PTJJ) UT  kacida  beda jeung   Perguruan Tinggi Kelas Jauh, pikeun PTJJ UT  nu statusna negeri diadegkeun  4 September 1984 ngarupakeun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ka 45  di Indonesia  aya standarisasi  jeung  kontrol  ku  Kementrian sedengkeun  Kelas Jauh dilarang pemerintah saperti Kelas Jauh Saptu Minggu dilarang,ijazahnya  henteu  syah  turta henteu  bisa digunakeun kajaba nu dilaksanakan ku   PTJJ Universitas Terbuka . Asup ka UT insya Allah selamet ijazahna bisa diaku  ku pemerintah  akreditasina B jeung A  “ Kunaon  Kuliah kelas jauh hari Saptu jeung  Minggu dilarang,kulantara  faktana kuliah di perguruan tinggi sejen  hiji SKS setara jeung  50 menit dijero  hiji  semester kudu  aya  16 kali pertemuan ,faktana di Kelas Jauh cukup ku  4 kali pertemuan ,kuliah sasemester rengse jadi aya pengkerdilan. dikebiri jeung  kelas jauh sistemna tanpa izin. .Inyana masih ngarasa prihatin nepi ka ayeuna  sabagian masarakat masih aya  can nyaho yen Universitas Terbuka (UT) teh lain  negeri,loba nu ngangap swasta kaasup para pejabat ,saperti di Aceh,simkuring waktu datang ka Polda,Polres diditu nepikeun sosialisasi program dikira  ti swasta,waktu kaluar kulantaran make mobil pelat merah kakara enggeuh .Dina ieu  kesempatan   Enang oge nyaritakeun bihari  mahasiswa UT lolobana  umurna geus karolot  turta  geus  kulawarga  sarta  digarawe tapi kiwari  geus robah  “ Sok coba  acungkeun lengeun mana wae  nu geus digawe jeung geus kulawarga”.ceuk Enang nitah ka peserta OSMB nu  hasilna ngan  sapertiluna  tina sajumlah peserta ngacungkeun lengeun. Kukituna geus aya trend parobahan,,baheula mahasiswa UT  dititah  ngacung 90 % leuwih pasti angkat tangan,kulantaran baheula mah kesanna UT pikeun nu geus karolot  digarawe jeung  geus ,kulawarga  “ .Padahal henteu kitu  ayeuna geus robah pamuda pamudi  nu ngarora (wanoja) mimiti enggeuh loba  kataji  ka Universitas Terbuka “.ceuk  Enang Rusyana.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *