Koperasi Mimitran Picontoeun Pikeun KPRI Di Kota Bandung

Koperasi “ Mimitran” nyaeta koperasi simpan pinjam pendidik jeung tenaga kependidikan  sarta  oge aya  para purnabakti di lingkungan Dinas Pendidikan kecamatan Sukasari  kota Bandung. Ti mimiti ngadegna 5 Januari 1977 geus ngalaman  13 periode kapangurusan turta geus ngalaksanakeun 37 kali  Rapat Anggota Taunan (RAT) kaasup rapat ngabentuk pengurus jeung pengawas. Ditilik tina umur geus  loba  cukup pangalaman dina ngawangun  perekonomian karakyatan,sok sanajan geus majad  terus bebenah narekahan  ngaronjatkeun  ngaraharjakeun anggotana turta ngamekarkeun usaha koperasi  luyu jeung visina ngawujudkeun koperasi mimitran jadi koperasi inovatif,mandiri,raharja  sarta misi koperasi mimitran  ngaronjatkeun  peran serta anggota dina  sagala kagiatan,ngaronjatkeun perangkat koperasi  jeung ngaronjatkeun permodalan sacara swadaya anggota. Kitu ditetelakeun Ketua Koperasi Mimitran Periode-2014-2016 H.Nanan Warya  dina biantarana waktu acara RAT lumangsung Senen 5 Januari  2015 di Gedong Kartika II Jl.Pak Gatot II  KPAD Gegerkalong kota Bandung.  Kagiatan acara RAT nyokot tema “Peran Serta Anggota Yang Disiplin dan Profesionalisme Pengurus,Merupakan Modal Utama Dalam Mewujudkan Koperasi Mimitran Menjadi Koperasi yang Inovatif Mandiri dan Sejahtera’  dijejeran  rengrengan pengurus Wakil Ketua Wasis Aji Budhi,S.P.d,Sekretaris Drs.Dodi Gondowarsito,Wakil Sekretaris Iwan Herdiawan, Bendahara  Hj.Cucu Solihat,Karyawan Iwa Setiawan sarta Ketua Pengawas ngarangkep anggota Drs.Kamil,Anggota Pengawas Suhermat Wisastra,S.Pd  jeung  A.Zakaria,S.Pd,M.Si.

Dina ieu kasempetan diluuhan Camat Kecamatan Sukasari ,Ketua PGRI kecamatan Sukasari,Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (  PKPRI)  kota Bandung Drs.Kustiwa Benoputra,M.Pd, Ketua Dekopinda Kota Bandung .H.Usep Sumarno,SH.SE,MM   jeung  Kepala Bidang  Kelembagaan &  Pendaftaran Koperasi  Dinas Koperasi UKM & Perindag kota Bandung Dra.Hj.Elis MM.  Numutkeun  Nanan  taun 2015 nyaeta taun munggaran kapungurusan  ngalaksanakeun RAT ka 37 nyaeta ngalaporkeun pertanggunganjawaban pengurus,pengawas,keuangan taun buku 2014 sarta Rencana Kerja jeung RAPBK taun buku 2015.  Pihakna  ngadugikeun syukur Alhamdulliah kagiatan usahana sehat katangen  ku ngaronjatna struktur permodalan jeung ngaronjatna hasil usaha  atawa kauntungan kubeubeunangan na Rp.692.193.180,-.   sarta Sisa Hasil Usaha (SHU) na  meunang  Rp.48.934.720,- ngaronjat Rp 8.865.975,- atawa ngaleuwihan target 22,12 % tina rencana nu ditetepkeun  tina RAPB Koperasi Mimitran  sarta naek 20,48 % dibandingkeun jeung SHU taun buku 2013.

Ngeunaan  Permodalan terus dironjatkeun  kulantaran beuki loba   anggota ngaranjuk duit  ngajukeun   kredit jadi    perlu  aya tambahan  modal  ti luar . ,Jumlah  kredit  kasalurkeun   nepi ka  dua milyar leuwih tepatna Rp.2.997.196.943,-  Ari tambahan  modal ti luar  Rp 353.260.000,- sedengkeun modal sorangan  aya tilu milyar leuwih  tepatna 3.505.824.252,-  jadi ngaronjat   tilu milyar leuwih  tepatna  Rp.3.124.876.207,-. Kukituna  dironjatkeun  simpanan wajib anggotana  tina Rp.100.000,- jadi Rp.150.000,-.

“Partisipasi anggota jumlahna 303 jiwa ngawengku  90 lalaki jeung  203 awewe salaku pemilik jeung pengguna jasa cukup  ngamangfaatkeun jasa nu disadiakeun pengurus koperasi “.ceuk Nanan saperti diberitakeun  Koran  Giwangkara.  Sedengkeun  Kepala Bidang Kelembagaan & Pendaftaran Koperasi  Dinas Koperasi UKM & Perindag kota Bandung  Hj.Elis MM dina biantarana  ngadugikeun  maafna mugia  ngahapunten yen bapa Kepala Dinas Koperasi UKM & Perindag kota Bandung nyaeta Drs.H.Ema Sumarna,M.Si  nu dua bulan katukang tos digentos ku bapa Eric M Athauriq,SH henteu tiasa ngaluuhan acara RAT di Koperasi Mimitran ,kukituna inyana ngadugikeun salam silaturahmina. Nyakitu deui ngadugikeun  hasil evaluasi kinerja  koperasi mimitran,  RAT na dilaksanakeun di munggaran bulan Januari  nyaeta kacatet   koperasi ka dua ngalaksanakeun RAT  di kota Bandung taun 2015   dibere  peunteun 100 sedengkeun nu ka hijina mah  SMKN di Dago Pojok    “  Alhamdullillah laporana hade mudah-mudahan bisa dipertahankeun turta sumangetna dironjatkeun deui sarta mudah-mudahan koperasi Mimitran dijadikeun corong  picontoeun pikeun Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI)  di kota Bandung “. Ceuk Elis.(Suherman.S)

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *