Milad Uninus ka 55 : Terus Mekar HenteuLeupas Tina Tradisi Jeung Jati Diri

Saupama nyaritakeun jati diri Universitas Islam Nusantara (Uninus) henteu leupas tina sajarah panjangna, waktu ngadeg ngarannna Universitas Nahdatul Ulama. Uninus nembongkeun tilu pilar perjoangan pendidikan Nahdatul Ulama nyaeta kailmuan,keislaman,kebangsaan.Jati diri Uninus  henteu kaluar tina ieu galur Kukituna Uninus pikeun gampangna  nyebut Uninus 1-3-6. “  1.Visi nyaeta jadi perguruan tinggi Islam unggul mandiri,3. komitmen : komitmen keilmuan,keislaman,kebangsaan. Sarta 6 nilai anutan ngawengku teologis,fisis fisologis,logis,  rasional,estesis, teleologis. Nu pangtungtungna nembongkeun   muara tinu lainna, sedengkeun nomer hiji ngarupakeun dasar  pikeun  nu  lainna”.ceuk Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd   waktu acara milad ka 55 Uninus nu  temana  “ Mengukuhkan Jati Diri Menjadi Perguruan Tinggi Islam Yang Unggul & Mandiri” sakalian Launching Buku Jati Diri Uninus sarta Launching Program BRI – Briva Uninus jeung Bulan Bakti Muslimat NU Jawa Barat.  Lumangsung di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung  10 Desember 2014 nu dina ieu kasempetan diluuhan Ketua Yayasan Islam Nusantara Letjen (Purn) HA.Roestandi,SH,Menteri Sosial RI Dr.Hj.Khofifah Indar Parawansa,M.Si,Sekjen Kemensos Drs.Toto Utomo Budi Santoso,M.Si, Kepala Dinas Sosial Jabar  Drs.H.Arifin Harun, Kepala Bagian TU Kementerian Agama Jabar  Dr.HM.Athoillah M.Ag  sarta pejabat jeung undangan sejenna.

Numutkeun Didin Uninus ngeumbing kana genep  sistem nilai  bakal nembongkeun  saperti nu kahiji teologis, yen   sagala rupa  kagiatan aktivitas  landasan awalna  ibadah ka Allah.SWT jeung  muarana nyaeta mibanda nilai religi. Sedengkeun  tungtungna  nu  ngarupakeun muara lainna ngandung harti  sistem  nu dipake rmuarana  kana khaerunas amfa uhum linas,jadi aspek teleologis kadang-kadang sok patukeur jeung  teologis,bedana ngan dua huruf .Teologis nembongkeun sagala rupa hal  dumasar kana  kaimanan tuluy  ngabdi ka Allah SWT . Sedengkeun Teleologis aspek mangfaat. Sagala rupanu di lakukeunn mudah-mudahan mere  mangfaat  pikeun diri sorangan,masyarakat,bangsa,sarta  umat Islam di saalam dunya. Uninus kiwari ngabina 7 fakultas sarta  pasca sarjana program Doktor Kependidikan jeung  3 program Magister ngawengku  ilmu hukum, manajamenpendidikan, sarta pendidikan agama Islam. ‘ Dina ngabinana  tetep nyekel moto saperti diwariskan pendiri awalna nyaeta hayang mekar bari jeung henteu  leupas tina  tradisi jeung  jati diri,maju dina  kaabadian,nu ceuk beja mah cenah Uninus teh  pelestari tradisi. mudah-mudahnan bener-bener tinekanan.” tandes Didin saperti diberitakeun Koran Giwangkara.

Dina eta kasempetan  Ketua Yayasan Pendikan Nusantara HA Roestandi   umajak ka civitas akademika Uninus sangkan babarengan ngabina Uninus ku cara  terus ngaronnjatkeun tilu pilar perjuanganna  nu dicita-citakeun ku perintisna nu kiwari masih tetep up to datenyaeta kailmuan. “ Kailmuan   lain sakadar  mahasiswana ngudag  izajah nyakitu deui Uninus ngan  ngaluarkeun izajahwungkul  , tapi izajah teh kudu  aya eusina  luyu jeung   pengetahuan aya  ilmuna”,pokna. Jeroning kitu Menteri Sosial  Khofifah Indar Parawansa  dina biantarana nu    judulna   “ Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Memecahkan Masalah Sosial “ miharep sangkan  fungsi Perguruan Tingi saperti Uninus kudu jadi Alrm Warningsystem bisa ngungkulan  saniskara kajadian  ngeunaan  pasualan sosial. “ Tangtuna  lain ngan  Perguruan Tinggi Islam wungkul atawa  perguruan NU  tapi sakabeh Perguruan Tinggi kudu bisa nempatkeun  posisi salaku  alarm warning system ngungkulan pasualan nu  ngaganggu kohesipitas sosial turta  ngaganggu integrasi bangsa. Tumali jeung MoU  nu  harita  disaluyuan  jeung Uninus,.Mensos miharep bakal  sagancang  difollow up. “ Kemirraan antara Kementrian Sosial jeung  dunia kampus,dunia akademik  jadi penting kulantaran pikeun  ngarengsekeun pasualan  sosial,tetep  kudu  aya  landasan teoritik jeung  kerangka akademik “.ceuk Khofifah Indar Parawansa  .(Suherman.S).-

Banner IDwebhost

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *