Tantangan PKPRI kota Bandung Nyanghareupan MEA Taun 2015

Program kerja Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( PKPRI)  kota Bandung  taun 2015  ngarupakeun taun  kadua pikeun  pengurus PKPRI kota Bandung periode 2014-2019.   “Luyu jeung visi jeung misina program kerja nu  dilaksanakeun rek terus ngawangun sumanget sangkan  boga rasa mibanda organisasi koperasi ka para anggota pikeun ngarojong tumuwuhna kamampuan jeung kompetensi pengurus PKPRI.”.ceuk Ketua PKPRI  Kota Bandung Drs.H.Sanusi Sukarma,MBA ngaganti Ketua heubeul Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc nu ngundurkeun diri..Acara  diluuhan  rengrengan pengurus ngawengku  Wakil Ketua I.H.Wawa Wahyudi,SIP,Wakil Ketua II Muhamad  Arifin,Sekretaris  Drs.Kustiwa Benoputra M.Pd,Bendahara Ayi Saepudin S.Ag,Ketua Pengawas  Drs.Maman Ukas M.Pd,Sekretaris  Pengawas Drs.Apep Rahdiana, Anggota Pengawas H.Wawan Sofyan M.Pd sarta manajer Drs.H.Deddy Ocktidi,SE  jeung  anggota primer   lumangsung  22 Nopember 2014  waktu  Rapat Anggota (RA) PKPRI kota Bandung taun  usaha  2015  ngabahas Rencana Kerja jeung Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja PKPRI kota Bandung taun  2015  di  Jl.Soekarno-Hatta No.470 Bandung.

Numutkeun Sanusi pikeun ngarealisasikeun visi jeung misi tangtuna henteu gampang perlu aya tarekah dina raraga ngawujudkeun sarta ngaronjatkeun karaharjaan anggota koperasi  pegawai republik indonesia katut  para kulawargana husuna jeung masarakat umumna,sarta milu ngaronjatkeun perekonomian nasional pikeun ngawujudna masarakat adil makmur.Disagedengeun eta oge tantangan PKPRI kota Bandung di taun 2015 cukup beurat  ku ayana sarta dilumakukeunna perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara nyaeta Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.  “  Pikeun ngungkulan hal ieu perlu rancingeus ngokolakeun organisasi jeung usaha bari dibarengan perluna Sumber Daya Manusia (SDM) mibanda etos kerja nu kuat,tekun turta micinta kana pagaweanna”.ceuk Sanusi saperti diberitakeun  Koran Giwangkara.

Satuluyna Sanusi ngajentrekeun  PKPRI di taun 2014 di widang organisasi,kelembagaan cukup efektif,pengurus solid kompak pikeun ngawujudkeun  PKPRI kota Bandung mibanda kualitas .Nyakitu deui pengurus  anyar  masih keneh sumangetna  ngagegedur pikeun ngajadikeun koperasi nu sehat jeung mandiri.  Nyakitu deui,ceuk Sanusi  partisipasi anggota  cukup aktif,ngan aya sababaraha anggota kurang aktif. Nepi ka akhir September 2014 jumlah anggota PKPRI kota Bandung kacatet aya  88 Primer jeung  10.722 urang anggota  perorangan. Sedengkeun jumlah anggota nu salawasna  ngahadiran RAT PKPRI kota Bandung  taun buku 2013 aya 56 primer,tahun buku  2012  aya 74 primer jeung taun 2011 aya 72 primer, sesana kaasup anggota nu kurang aktif.

“ Ku  ngabogaan  rasa optimis sarta anggotana  aktif sok sanajan  bari  jeung masih ayana rereged  internal jeung eksternal dina ngawujudkeun saingan akibat MEA 2015 arah sarta kawijaksanaan program kerja PKPRI kota Bandung di taun 2015 masih ngarupakeun program tina taun saacana 2014 nu tujuanna ngaronjatkeun organisasi,usaha,SDM jeung mere pelayanan ka anggota.”.pokna.   Usaha nu masih jalan ngawengku Usaha Simpan Pinjam (USP),Pengdaan kavling Cilame Ngamprah kabupaten Bandung Barat dina  status bakal  dijual,, Elpiji 3 Kg,Hotel Parakan Wangi  ayeuna mibanda 38 kamar. Hotel Parakan Wangi  masih  aya  masalah  kulantaran  henteu bisa  nampung rombongan nu   jumlahna rea,idealna mibanda 100 kamar “ Kukituna rek ngaronjatkeun kapasitas kamarna  di taun 2015  ku cara ngamekarkeun Hotel Parakan Wangi  adi tilu tingkat.Tina sajumlah usaha nu dijalankeun diproyeksikeun  kudu  meunang Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp.169.878.008,-ngaronjat  Rp 5.869.625,- atawa ngaronjat 3,6 % tina rencana SHU taun 2014 nu jumlahna Rp.164.008.383,-“ceuk  Sanusi .( Suherman.S).-      

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *