Koperasi Guru Bandung Kulon Ngaronjatkeun Uang Duduk Sangkan Miluan RAT

Ketua Koperasi Warga Guru (KWG) Bandung Kulon Periode Taun 2015-2019 H.Ayi Saepudin,S.Ag katut rengrengan pengurus dina ngalaksanakeun ngokolakeun koperasi ngalayani anggota salawasna teu weleh neangan sagala rupa formula turta solusi pikeun ngudag usahana sangkan maksimal dina raraga ngaraharjakeun anggota luyu jeung Visi KWG Bandung Kulon nyaeta “ Mewujudkan Koperasi Sehat, Mandiri, serta Mampu Mensejahterakan Anggota “ jeung Misi KWG Bandung Kulon nyaeta Melangkah dengan amanah,Bekerja Dengan Tulus,Memupuk Disiplin & Kejujuran, Menjalin kerjasama, Memberi Motivasi . Ngarupkeun formula turta solusi dilaksanakeun dina program kerja tahun 2017 nyaeta ningkatkeun ngaraharjakeun anggota mere motivasi ku cara ngaronjatkeun gedena uang duduk RAT (Rapat Anggota Taunan) diluyukeun jeung bebeunangan usaha koperasi sangkan hadir miluan RAT “. Ceuk Ayi Saepudin netelakeun ka Giwangkara sawatara waktu anyar kaliwat.

Numutkeun Ayi Saepudin ku cara mere motivasi ieu anngota kiwari jumlahna aya 351 anggota ngawengku 250 awewe jeung 101 lalaki henteu marelid deui loba nu daratang sumanget ngahadiran RAT.kulantaran aya kaputusan pikeun anggota nu teu hadir uang dudukna teu dibikeun kajaba nu teu hadir alatan aya rapat dinas atawa pertemuan PGRI, rapat kepala sakola di Disdik sarta nu gering uang dudukna engke dibikeun. Sedengkeun gedena uang duduk tiap RAT robah gumantung beubeunangan tina usaha nu dijalankeun nyaeta Usaha Simpan Pinjam (USP) atawa Sisa Hasil Usaha (SHU) na,saupama SHU na ngaronjat gedena uang dudukna oge nambahan. Diakuina ray taun ka taun SHUna terus ngaronjat taun 2014 beubeunangan SHU Rp.273.054.732.92, taun 2015 meunang Rp.292.838.333.00,-,taun 2016 meunang Rp 300.507.675.00,- direncanakeun taun 2017 kudu meunang Rp.305.218.975.00,-. Beubeunangan usahana nyugemakeun kulantaran peran anggota dina ngalaksanakeun kawajiban cukup hade Nepi ka ayeuna ti mimiti ngadegna KWG Bandung Kulon geus ngalaksanakeun RAT nu ka 41 hartina geus 41 kali ngayakeum RAT. Allhamdullilah tiap taun bisa ngalaksanakeun RAT tepat waktu dilakaksanakeun di bulan kahiji atawa kadua sarengsena tutup buku kukituna meunang peunteun 100 ti Dinas Koperasi & UKM kota Bandung.Ku geus meunang peunteun hade ieu KWG Bandung kulon geus boga izin operasional Usaha Simpan Pinjam (USP)na, Sedengkeun kagiatan sejenna ngeunan program kerja taun 2017 nu dilaksananakeun ,lian ti ngaronjatjatkeun uang duduk RATsarta bingkisan lebaran oge ngalaksanakeun rapat konsolidasi jeung Kepala Sekolah,bendahara gaji/sekolah,Sosialisasi Undang-Undang jeung Peraturan koperasi sarta perpajakan, nyalurkeun dana zakat koperasi luyu syariat Islam gedena 2,5 % dicokot tina kauntungan atawa SHU, Ngarevitalisasi wangunan Kantor KWG Bandung Kulon nganjrek di Perumnas Cijerah 1 Blok 4 No.23 Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung,sarta ngaronjatkeun simpaman wajib,simpanan pokok, simpanan hari koperasi,simpanan dana TPP (Tunjangan Perawatan.Sakit jeung Pensiun) turta simpanan sejenna. “ Gedena simpanan poko jeung wajib sarta simpanan sejenna perlu dironjatkeun deui diluyukeun jeung kamampuhan anggota sangkan bisa ngarojong kana beuki nambahanna modal sorangan “.ceuk Ayi Saepudin (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *