Asep Usman Sopyan,S.Pd Ketua KPRI Sarimukti Periode 2018-2023

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sarimukti Kecamatan Batununggal Kota Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara poe Saptu 24 Maret 2018 ngalaksanakeun kagiatan  acara Rapat Anggota Taunan (RAT) Taun Usaha 2017 nyokot tema “Koperasi Sari Mukti Milik Anggota Demi Kelangsungannya Kita Pelihara Bersama “lumangsung di Gedong Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  Propinsi Jawa Barat  Jl.Talaga Bodas  No.53 Kota Bandung. Kagitan Rapat diluuhan Ketua Koperasi Sarimukti Periode 2013-2018  Solihin S.Pd  dijejeran rengrengan pengurus jeung pengawas,sarta 219  ondangan anggota koperasi tina sajumlah 250 anggota,,Ketua Panitia Pelaksana  RAT Drs.Tata Sukarta Kosim,M.M.Pd, sarta pejabat ti  Bidang Pengawasan seksi Pemeriksaaan dan Penyahatan Koperasi  Dinas Koperasi & UKM Kota Bandung Dadang Suhendra SH, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kota Bandung H.Usep Sumarno,SH,SE,MM,M.Si,Ketua Pusat Koperasi .Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung Drs.H Sanusi Sukarma,M.BA jeung Drs.Ayin salaku Pembina Teknis /Pengawas TK, SD Kecamatan Batunuggal.  Kagiatan acara pokok RAT nepikeun laporan pertangungjawaban pengurus taun usaha 2017,Rencana Kerja jeung RAPB taun 2018 jeung pemilihan Ketua  kulantaran Ketua heubeul Solihin,S.Pd  geus rengse jabatanna nu hasilna Asep Usman Sopyan, S.Pd asalna ngajabat  salaku  Wakil Ketua  kapilih  jadi Ketua  KPRI Sarimukti pikeun Periode 2018-2023 sedengkeun Ketua heubeul  Solihin,S.Pd  kapilih jadi Ketua Badan  Pengawas, ngaganti Suwandi,S.Pd  harita langsung dilaksanakeun Sertijab (serah terima jabatan).

Solihin dina biantarana nganuhunkeun  ka  jajaran  panitia geus ngabantu  acara  .RAT poe  ieu  nu  kacida istimewa  “ Biasanya  ngayakeun RAT perwakilan , tapi lima tahun sakali ngayakeun RAT sakabehna diundang boh  anggota aktif,perorangan,anggota pensiun tetep diundang,saupama teu datang teu nanaon  tapi  leuwih hade  datang boga hak suara sarta boga hak ngalaksanakeun  kawajiban.Satuluyna secara pribadi jeung  organisasi nganuhunkeun  ka ibu jeung  bapak nu geus mere  kapercayaan ngokolakeun  koperasi ieu di pundak simkuring ampir 20 tahun..Nu  paling utama di koperasi  nyaeta  kajujuran ,kreatifitas ,daya kerja,daya saing bisa dipercaya  anggota ,dipercaya lembaga keuangan sarta  bisa ngagiring dana pikeun  anggota ,geuningan alhamdullilah salila ieu  ngagunakeun modal sorangan  pikeun saheulaanan atawa pikeun satuluyna kanyataana  kamampuan sorangan  kahayang leuwih gede,tapi alhamdulliah bisa ngalaksanakeun tugas turta alhamdullilah bisa nulungan ngaraharjakeun anggota. Usep Sumarno netelakeun  kagiatan ieu ngarupakeun pestana koperasi lain  rapat dinas ,ieu pesta koperasi ,jadi ibu bapa kudu galumbira,bungah henteu meunang aya nu nguluwut komo gering, ayeuna  kawajiban pengurus ngajamu bapak ibu sarerea boh  snek,uang duduk,,dahar, door prize, koperasi luar biasa, nganjuk oke, saupama  ibu paham  geuingan nikmat koperasi teh  kulantaran, kawajiban anggota teh nganjuk, anggota nu nganjuk  tapi mayar nyaeta  pahlawan koperasi . mun teu aya nu nganjuk moal bisa RAT . Koperasi Sarimukti  kaitung maju  asetna  geus gede 4 milyar  beubeunangan Sisa Hasil Usaha (SHU)  Rp.191,- juta rada onjoy ti taun saacanna ngan meunang  Rp.101,-  juta.

Sedengkeun Sanusi Sukarma  ngadugikeun rasa syuku ka Allah SWT, Alhambulliah bisa ngahadiran  RAT Koperasi Sarimukti  “ Kondisi Koperasi Sarimukti  beuki maju ku  cara kerja keras, tekun, kerja iklas bisa mekar dirojong factor lainna nu nangtukeun nyaeta hiji-hijina koperasi guru nu boga gedong sorangan  kukituna loba  nu geus digarap ku bapa Solihin”.ceuk Sanusi Sukarma. Ari Dadang Suhendra nyuluran ngadugikeun biantara tinulis  Kepala Dinas Koperasi & UKM kota Bandung Priana Wirasaputra netelakeun koperasi salaku badan usaha berbasis anggota  kukituna satiap koperasi wajib ngalaksanakeun  RAT kulantaran  ngarupakeun  kakuasaan tertinggi dina  organisasi koperasi sakumaha diamanatkeun dina  Undang Undang No.25 Taun 1992 ngeunaan  perkoperasian ,RATmibanda  harti penting jeung  cukup strategis dina  ngamekarkeun koperasi ka arah  leuwih hade kusabab  dina forum ieu  diomongkeun turta diputuskan kebijakan-kebijakan penting koperasi  khususna  pakuat pakaitna  keputusan anggota pertanggungjawan pengurus jeung  pengawas dina  ngajalankeun organisasi jeung usaha koperasi.  Diharepkeun pelaksanan rapat anggota taunan koperasi  ieu bisa lumangsung  lancar turta mibanda kualitas dibarengan  jeung  peran aktif sakabeh  peserta sangkan bisa  ngahasilkeun  kaputusan- kaputusan beber-bener mawa mangfaat pikeun mekarna  koperasi.Kulantaran rapat anngota  koperasi nu  hade jeung mibanda  kualitas jeung    ngahasilkeun  keputusan rekomendasi mibanda  kualitas dijadikeun  patokan pikeun nu ngokolakeun koperasi , organisasi  jeung usaha  nuju kana  koperasi  mibanda kualitas. Koperasi Sari Muki  ti mimiti ngadegna tangtu geus  ngalaman pait peuheurna  kahirupan salaku salah sahiji  badan usaha  sagala  rupa tantangan jeung   rereged  pasti  geus diliwatan, ku pangalaman  ieu teh  koperasi  jadi beuki  dewasa, matang sarta salaku  poin tambahan dina upaya  ngaronjatkeun  kinerja kopersasi dina  ngalayani anggotana. “  Ngan nu kudu diingetkeun  sangkan  Koperasi Sarimukti lian ti  kudu bisa adaptasi kana  nilai nilai profesionalisme ,efesiensi ,inovasi sarta  akuntabilitsas salaku  ciri manajemen modern oge kudu tetep   muntang  kana niley dasar jeung prinsif koperasi mentingkeun  kerjsasama sarta silih tulungan,,hubungan terus dijaga kulantaran permasalahan nu ngahambat  koperasi biasana mah mucunghul  di jero koperasina sorangan(Suherman.S).

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *