Pangheulana Ngayakeun RAT Koperasi Mimitran Mibanda Komitmen Jadi Koperasi Sehat Jeung Kuat

Koperasi Mimitran  salaku Koperasi Simpan Pinjam anggotana pendidik,tenaga kependidikan  sarta para purnabakti di lingkungan kecamatan Sukasari kota Bandung mibanda komitmen pikeun jadi koperasi sehat jeung kuat sarta bersih tina sagala rupa masalah ngarumpak  kana  Anggran Dasar (AD) turta Anggaran Rumah Tangga (ART) jeung aturan. Hal ieu ditetelakeun Ketua Koperasi Mimitran H.Nanan Warya dina biantarana Rapat Anggota Taunan (RAT) taun buku 2015 Periode 2014-2016 nyokot tema “ Sinergitas Kinerja,Disiplin Dan Profesionalitas Pengurus Anggota Merupakan Unsur Utama Terwujudnya Koperasi Sehat Mandiri Dan Kompetitif “  lumangsung Kemis 31 Desember 2015 di rohangan SDN Isola 1, 2 Jln.Gegerkalong Girang No.12 Bandung.

Dina ieu kasempetan dijejeran Wakil Ketua : Wasis Aji Budhi,S.Pd,Sekretaris : Drs.Dodi Gondowarsito,Wakil Sekretaris: Iwan Herdiawan,Bendahara: Hj.Cucu Solihat, Karyawan : Iwa Setiawan, Ketua Pengawas Merangkap anggota : Drs.Kamil,Anggota Pengawas : Suhermat Wisastra  jeung A.Zakaria,S.Pd,M.Si sarta diluuhan Kepala Bidang Kelembagaan  & Pelayana Dinas Koperasi UKM Perindag kota Bandung  Hj.Eulis Karmani,SE,MM, Pengurus Dekopinda Kota Bandung Drs.Asep Supriatna  jeung Pengurus PKPRI kota Bandung Muhamad Arifin. Numutkeun Nanan Warya saperti diberitakeun Koran Giwangkara salaku koperasi primer geus ditetepkeun jadi koperasi panghadena di kota Bandung taun 2011 salawasna mibanda komitmen  pikeun jadi koperasi sehat jeung kuat sarta mertahankeun prestasina ku sagala cara. Ditilik tina kagiatan usahana  cukup sehat katangen tina  kagiaatan struktur permodalan sarta kauntungana di taun 2015 hasil usahana ngaleuwihan target  tina rencana Rp.750.000.000,- realisasina meunang  Rp.762.093.060,- . Nyakitu deui  Sisa Hasil Usaha (SHU)    tina target Rp.54.864.4000, – realisasina Rp.57.477.820,- sarta assetna  asalna Rp.3.591.861.452,-  jadi  Rp.3.788.360.355,-.“ Kukituna simkuring ngadugikeun syukur Alhamdulilah ka Allah SWT koperasina dina  kaayaana sehat  nu tangtuna ku ayana gawe bareng  hade antara pengurus,pengawas jeung 292 anggota nu dipibanda ngarupakeun modal dina ngajaga Koperasi Mimitran sangkan salawasna sehat jeung kuat “.pokna.

Sedengkeun Asep Supriatna dina biantarana mere apresiasi ka Koperasi  Mimitran,  Pihakna  sacara pribadi jeung kalembagaan Dekopinda kota Bandung  ngaapresiasi ka Koperasi Mimitran  dianggap  pannggorejagna ,kulantaran tina  sajumlah koperasi di kota Bandung atawa mungkin wae di provinsi Jawa Barat nu pangheulana ngalaksanakeun RAT nyaeta Koperasi Mimitran,pas tutup buku 31 Desember 2015 langsung harita keneh ngalaksanakeun RAT,jadi tepat pisan,hal ieu nandakeun koperasina sehat. Dina ieu kasempetan  ngahaturkeun nuhun ka para pengurus sarta anggota nu geus ngalahirkeun prestasi ieu. Nyakita deui biantara Hj.Eulis Karmani nu intina pihak Dinas Koperasi UKM Perindag kota Bandung ngadugikeun hatur nuhun sarta ngiring bingah ka Koperasi Mimitran kulantaran geus ngalaksanakeun RAT tepat waktu sarta pangheulana ngayakeun RAT di kota Bandung ku kituna  Dinas Koperasi UKM Perindag kota Bandung mere  apresiasi  pangajen ka  Koperasi Mimitran peunteunna 100. “ Koperasi Mimitran geus hade ngokolakeun koperasina,perlu terus dipertahankeun ku cara terus mere pelayan maksimal ka  anggota koperasi kulantara tujuan koperasi nyaeta  ngaraharjakeun anggotana”.ceuk Eulis Karmani (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *