DTA Muklishina Lahuddiin Ngayakeun Imtihan

Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) “ Mukhlishina Lahuddiin “ di RT 05, RW 24  Blok AG Komplek Permata Biru Desa Cinunuk,  Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung lumangsung poe Minggu 29 Mei 2016 ngayakeun kagiatan acara”IMTIHAN Tahun Pelajaran 2015-2016  temana “ KitaTingkatkan Kepedulian  Orang Tua Dalam Membina Putra Putrinya Menuju Generasi Qur’ani “ .Runtuyan acarana  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dieuyeuban direuah-reuah Pentas Seni,Tahfidz,Pildacil jeung Mutiara Akhlak  dipintonkeun  para santrina, saperti tembong dina poto tina sababaraha rupa  pentas seni diantarana aya  dalapan  santri   asuhan  Dra. Ema Nurhayati  nyaeta Rafi, Rasya,Faza,Gani,Raihan,Aria Akbar jeung Hafizd Aldera keur mintonkeun Tari MaherzainYaMaulaya.Kagiatan  acara dihadiran para santri, kolotna  santri sarta diluuhan Ketua Yayasan Mukhlishina Lahuddiin Drs.Ifkam Azib.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *