Wisuda ka 64 UIN SGD Bandung Ngistrenan 745 Lulusan

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Prof.Dr.H.Mahmud M.Si  poe Saptu 28 Mei 2016 di Gedong  Anwar Musaddad  Mingpin Sidang  Senat Terbuka Wisuda  ka 64 Taun Akademik 2015-2016 Ngistrenan  745 lulusan   ti  Program Strata 1 (S1),Strata 2(S2) jeung Strata 3 (S3) ngawengku 22 lulusan  ti Fakultas Ushuluddin,195 Fakultas Tarbiyah & Keguruan,81 Fakultas Syariah & Hukum,79 FakultasDakwah & Komunkasi,151Fakultas Adab & Humaniora,22 Fakultas Psikologi,118 Fakultas Sains & Teknologi,37 FakultasIlmu Sosial & Politik,37 Program Magister  jeung 11 lulusan Prugram Doktor.Tina sajumlah  ieu kapeto aya  26 lulusan ti Program S1 meunang Yudicium Cumlaude Indek Prestasi Kumlatif (IPK) pangonjoyna narima Piagam Penghargaan jeung 5 lulusan ti Program S2.Sedengkeun  nu kapeto 5  IPK pangcongcolangna  nyaeta  Muhamnad Ripal  S.Pd..I 3,94 ti Jurusan Pendidikan Bahasa Arab,Agus Sopian,S.UD 3,87 Jur Tasawup Psikoterapi,,Asep Nurjaman,S.P.d.I 3,85 Jur Pendidikan Agama Islam,Nenden Chiarun Nisa,S.SI 3,85 Jur Matematika jenug Dais Agustina,SE 3,85 Jur Manajemen..Dina biantarana Mahmud saperti diberitakeun Koran Giwangkara   lian ti ngawilujengkeun  sarta ngahaturkeun  nuhun ka para lulusan ku geus ngaraih prestasi oge peupeujeuh sarta omat-omatan ngelingan ka  para lulusan tong poho salawasna kudu mibanda karakter hade. “ Lian ti pinter turta beunghar ku ilmu  alumni UIN SGD Bandung kudu mibanda tujuh akhlah hade  nyaeta jujur,tangnggungjawab,adil,peduli,disipilin,visioner  sarta resep tutulung jeung gawe bareng “.ceuk Mahmud.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *