Dra .Hj. Entin Suryatin ,MA Samemeh Pangsiun Meunang Gelar Doktor

Salah  saurang  pengawas SMP jeung SMA di kabupaten Bandung Dra.Hj.Entin Suryatin,MA  kalahiran   Garut  27 Desember  1953 dina poe Rebo 11 Desember 2013 ngarasa  bagja turta reueus. Kabagjaan jeung kareues ieu teh cita-citana  tinekanan bisa ngarengsekeun  program  S3  meunang  gelar Doktor (DR) widang   ilmu pendidikan  program studi manajemen pendidikan  ku ngaliwatan mertahankeun disertasina dina  sidang ujian terbuka di Program Pascasarjana  Universitas Islam Nusantara (Uninus)  di kampus Jl.Soekarno-Hatta No. 530 Bandung ditandeskeun lulus ku Direktur Pasca Sarjana Uninus Prof.Dr.H.Achnad Sanusi,SH,M.PA meunang peunteun ujian sidang 3,77 sarta Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,55 lulus sangat memuaskan.   “Allhamdullilah simkuring ngarasa bagja dibarengan ku rasa reueus  dina ujian sidang bisa mertahankeun  disertasina, akhirna mah cita-cita tinekanan oge sangkan simkuring samemeh pangsiun meunang  gelar doktor. Kulantaran   Insya  Alloh  pangsiun tanggal 27 Desember 2013”.ceuk  Entin waktu ditanya  Koran Giwangkara sarengsena sidang. Entin netelakeun  ti taun 1997 nepi ka ayeuna  jadi pengawas di kabupaten Bandung sarta  saacanna kungsi salaku  pengawas di kabupaten Kuningan  jeung  pernah jadi guru bahasa Inggris di sababaraha SMAN jeung SMA swasta di kabupaten Purwakarta,Garut  jeung  Instruktur bahasa Inggris pikeun guru-guru di Jawa Barat,dosen bahasa Inggris  di  PTS Garut,Bandung Kuningan sarta Tutor Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka (UT) jeung  penulis buku pelajaran bahasa Inggris pikeun SD,SLTP jeung SMU.

Dina ujian sidang Entin  mertahankeun disertasina  dihareupen rengrengan  penguji ngawengku  Promotor  Prof.Dr.H.Sutaryat  Trimansyah,MA,Ko Promotor Prof.Dr.H.Ishak Abdulhak,M.Pd .Anggota Promotor Dr.Nanang Hanafiah,M.M.Pd   judulna nyaeta  “Manajemen Kurikulum Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan ( Studi Kasus di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Komputer Indonesias(UNIKOM) ).“ Alesan dijadikeun studi kasus PTN jeung PTS ieu kulantaran kataji  ayana  data penelitian  yen  tina 2.647 Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia,diantarana  188 aya  di Jawa Barat nyaeta ,ITB jeung UNIKOM mampu makalangan di tingkat nasional  jeung internasional sarta mampu ngarobah weakness jadi strength jeung threat jadi opportunityngajadikeun lulusanna  mampu saingan jeung  lulusan PT sejenna.Diharepkeun hasil penelitian ieu bisa dijadikeun inspirasi pikeun nu ngokolakeun PT sejenna dina mere goal service ngajadikeun customer stratification and loyality sangkan PT na dipikahayang ku new customers.   

Dumasar hasil kasimpulan penelitiann Entin nembrakeun yen   dina  raraga ngaronjatkeun mutu lulusan boh  di ITB  nyakitu deui di  UNIKOM dina ngalaksanakeun kurikulumna sakabeh dosenna ngumpulkeun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) di awal semester ngaliwatan prodi  masing-masing.. Ari di akhir semester dosen-dosenna ngumpulkeun  portofolio pikeun satiap kelas eusina silabus  SAP, conto pagawean mahasiswa ,pekerjaan rumah,ujian,quiz jeung tilu  ngaran  mahasiswa ngawerngku  peunten  tertinggi,tengah jeung terendah.. Satuluyna ngalakukeun  proses pembelajaran dumasar SAP. Dosen-dosennya  umumna ngaimplementasikeun Student Centered Learning  ku metode  teknik mibanda variasi. Pikeun  ngukur  kaudag outcomesna  ngaaplikasikeun model meunteun  ku quiz,UTS,,UAS,tugas individu,kelompok,pekerjaan rumah,praktikum,paper mahasiswa jeung sajaba ti eta. Sedengkeun pikeun ngarojong  kurikulum nyadiakeun dosen, jeung sarana prasaranana  nyaeta  Ratio dosen ITB: Mahasiswa=1:16,Jumlah dosen aya 1.182 ngawengku  34 Sarjana(2,88%),, 357 Magister (30,2%), 79 Doktor (66,92%),, 132 Guru Besar.Ari rasio Dosen UNIKOM : Mahasiswa nyaeta 1 : 37 , aya 407 dosen  ngawengku  239 Sarjana,146 Magister, 22 Doktor jeung 2 Guru Besar.

Disagedengeun eta ITB nyadiakeun masjid Salman mibanda ukuran 25x25x7,ratio luas ruang perkuliahan jeung jumlah  mahasiswa nyaeta 1:11,54,ratio luas perpustakaan jeung jumlah mahasiswa nyaeta 1: 30 ,Ratio jumlah buku perpustakaan nyaeta 1:8. Ari UNIKOM  nyadiakeun masjid Ihya-Ulummudin,Ruang Kuliah 3390 m2 dina 66 ruang/Ruang  Lab/36 Ruang  Studio,8 Ruang Komputer.Perpustakaan 300 m2,Jumlah buku 5.700 judul  aya 11,253 eksemplar.   Pon kitu deui  di ITB jeung Unikom   salawasna  ngariview jeung ngomean kurikulumna sacara formal lima taun  sakali,saupama diperlukeun ngalakukeun contiunus curriculum sarta ngaindetifikasi lingkungan internalna  pikeun nangtukeun posisi lembaga,visi,misi tujuanna.Nyakitu deui dilaksanakeunnana pengawasan kurikulum sacara henteu langsung jeung meunteun kurikulum sacara internal jeung eksternal. “ Kukitu ina   dina ieu  kasempetan   simkuring  ngarekomendasikeun  sangkan lulusan    jadi jelema nu mibanda  science  and belief   Lembaga  PT kuduna  nerapkeun lima manajemen kurikulum  sacara comprehensive, sarta  nyaimbangkeun  materi  hardskils  jeung softskils “ ceuk Entin Suryatin alumni  Sarjana Muda Pendidikan  Ilmu Bahasa Inggris   IKIP Bandung, Diploma of Teaching English as a Second Language (Dip.TESL ) di Victoria University of Welington New Zealand     S1 Pendidikan IlmuBahasa Inggris  STKIP Garut, sarta  Master of Art  in English Language Teaching (MA in ELT) di Thames Valley University di Ealing London Inggris. sarta miluan pelatihan ,kursus bahasa Inggris di lemah cai sarta di mancanagara diantarana di The University of Western Australia.(Suherman.S).-     

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *