Drs.Agung Sudjatmoko,MM : Reformasi Koperasi Kudu Sacara Stuktural,Kultural,Sosial Jeung Manajerial

Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Drs.Agung Sudjatmoko,MM  netelakeun Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) salaku wadah perjuangan gerakan koperasi,salila ieu geus ngalakukeun usaha nyata pikeun ngaleungitkeun citra negatif  koperasi ku ngaliwatan tilu utamana nyaeta  advokasi,Edukasi jeung Fasilitasi koperasi. “ Sacara simultan Dekopin enggeus sarta bakal terus ngalakukeun tarekah dina raraga ngabela kapentingan koperasi dina dinamika ekonomi. Kukituna  Dekopin jeung sakabeh rengrenganna di tingkat wilayah jeung daerah mibanda tekad ngawujudkeun reformasi total koperasi Indonesia nu geus ditetepkeun ku pemerintah “.Ceuk Agung Sudjatmoko  dina biantarana saperti diberitakeun Koran Giwangkara  waktu Wisuda Mahasiswa Ikopin Tahun 2016  lumangsung poe Saptu 17 September 2016 di Graha Suhardini Kampus  Ikopin Jatinangor.

Numutkeun Agung reformasi koperasi saperti diamanatkeun ku Bapak Presiden Ir.Djoko Widodo,lian ti kudu luyu jeung  3 pilar reformasi koperasi  ku Kementrian Koperasi  nyaeta rehabilitasi koperasi mibanda basis kualitas,reorientasi koperasi jeung pembinaan ngamekarkeun koperasi.. “ Dumasar pamadegan Dekopin pikeun ngawujudkeun reformasi koperasi  ieu perlu dilakukeun sacara  struktura,Kultural,Sosial jeung manajerial sarta  diperlukeun rojongan boh kebijakan nyakitu deui program. Agung ngebrehkeun reformasi kultural jeung social dilakukeun sacara gradual di koperasi ku ngaliwatan sacara panataan ulang struktur pengurus,fungsi jeung tanggung jawab pengurus sarta anggota, nyadarkeun  gotong royong sacara ekonomi,partisipasi aktif dina usaha koperasi,ngawangun kapercayaan sacara babarengan jeung nerapkeun nilai nilai sarta prinsif koperasi sacara murni jeung konsekwen  bakal nguatan koperasi salaku wujud ekonomi gotong royong sacara bener  Lengkah ieu kudu dilakukeun di koperasi,kulantaran maju mundur sarta mekarna koperasi  balik deui ka koperasi salaku usaha sacara babarengan.

Satuluyn Reformasi manajerial di koperasi kudu dilakukeun ,kulantaran tata kelola nu bener,akuntabel sarta transparan bari ditunjang ku prinsif efesiensi bakal mere jaminan ngokolakeun koperasi nu hade turta bener. Nyakitu sacara Intenal ,ceuk Agung koperasi kudu ngalakukeun kaji ulang sakabeh daya dukung organisasi koperasi pikeun nguatan kamampuan  bisnis koperasi  bari tetep aya dina koridor nilai jeung prinsip-prinsip koperasi  “ Lian ti kitu oge modernisasi sarana jeung prasarana usaha koperasi perlu dilakukeun kaasup  nerapkeun Informasi Teknologi (IT) dina ngokolakeun dikudukeun pisan pikeun ngaronjatkeun produktivitas,percepatan jeung daya saingan  koperasi di perdagangan bebas kiwari.(Suherman.S).- 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *