Workshop Seminar Nasional Jeung Musda VI FPPT Jabar Hilman Firmansyah,S.IP,M.AP Ketua Umum FPPT Jabar Periode 2016- 2019

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPT) Wilayah Jawa Barat ngayakeun  kagiatan acara Workshop,seminar nasional jeung Musda (Musyawarah Daerah) ka VI nyokot tema “Reference Manager Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Perguruan Tinggi”  lumangsung Salasa- Rebo , 9- 10 Agustus 2016 di Hotel Isola Resort Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Jl.Dr.Setiabudi No.229 Bandung. Saperti diberitakeun Koran Giwangkara  Kagiatan acarana diiluan 77 peserta perwakilan ti sababaraha Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jeung Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  di wilayah Jabar anggota FPPT tina sajumlah 215 anggota sarta diluuhan Ketua Pelaksana Kegiatan Agus Wardana,S.Sos (Kepala Perpustakaan Itenas) ngadugikeun  laporan kegiatanna ,Ketua Umum FPPT Jabar Hilman Firmanyah,S.IP,M.AP (Kepala Perpustakaan Unpas) ngadugiken biantarana , Rombongan kesenian  ti STSI  Bandung ngareuah-reuah mintonkeun Tari Merak jeung Suhendi S.Sos, M.M.Pd  ( Pustakawan ITB) maca doa , Wakil Ketua I & II ,para Penasehat,Pengurus FPPT Jabar sarta  Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Pusat Imam Budi Prasetiawan  S.S ( Bina Nusantara University,Libray and Knowledge Center). ngaresmikeun  muka acara  poe  Salasa  9 Agustus 2016  sakalian ngadugikeun arahan  salaku pembicara kunci.

Nyakitu deui  Dhama Gustiar  Baskoro S.IP ,M.Pd (Kepala Bagian Kerjasama Perpustakaan & Instruktur Literasi Informasi  Universitas Pelita Harapan)  poe harita hadir dina  acara Workshop ngaguar “ Reference Manager”, Meningkatkan Karya Ilmiah Perguruan Tinggi materina Penelitian & kejujuran akademik,syarat tulisan akademik, plagiarism & anti plagiarisme, generator sitasi, manajer referensi, fungsi sarta cara ngagunakeunnana. Dina kagiatan Workshop didugikeun oge presentasi produk   ti pustakawan ITB  Drs.H.Mahmudin S.IP,M.M.Pd. Sedengkeun dina poe kadua  Rebo 10 Agustus 2016 samemeh ka acara seminar nasional jeung Musda  pikeun refreshing wanci  isuk-isuk keneh para peserta ngalaksanakeun heula  olah raga Senam Sehat  Pustakawan ngarupakeun kreasi FPPT Jabar gawe bareng jeung Ibu Dr.Hj.Oom Nurahman ti BAPUSIPDA  Jabar “ Simkuring ngaraos reueus ka ibu Oom ku kasaeannana geus masrahkeun lagu Mars Perpustakaan hasil ciptaan anjeunna pikeunn diaransemen deui dijadikeun lagu pamirig senam sehat pustakawan “. Ceuk Agus Wardana S.Sos.  Sarengsena senam  sehat pustakawan dituluykeun seminar nasional ngabahas “ Reference Manager Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Perguruan Tinggi “ didugikeun Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Dra.Luki Wijayanti,S.IP,M.Hum.

Minangka kagiatan pamungkas  dina ieu kagiatan nyaeta Musda ka VI ngadugikeun Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum FPPT  Wilayah Jawa Barat Periode 2013-2016 Hilman Firmansyah,SIP,M.AP hasilna sacara sah ditarima anggota sarta pemilihan Ketua Umum FPPT Wilayah Jawa Barat mangsa  Periode 2016-2019 nu hasilna sacara aklamasi Hilman dikukuhkeun  kapilih deui pikeun nyepeng kalungguhan salaku Ketua Umum FPPT Wilayah Jabar  periode  2016-2019. Ku kapilihna  deui nyangking kalunggugan jabatan, Hilman netelakeun ngarasa syukur geus meunang rojongan ti anggota. Kukituna siap  amanah ieu rek dijalankeun sahade-hadena, tapi tangtuna  dina ngajalankeun program kerjana  nu bakal datang perlu rojongan ti sakabeh anggota saperti program kerja pertemuan ilmiah rutin di periode 2013-2016 dina raraga ngabina jeung ngamekarkan Sumber Daya Manusia (SDM) geus ngalaksanakeun 11 kagiatan di Perpustakaan PTN/PTS di Jabar  sarta  sajumlah  program sejenna rek terus dihangkeutkeun turta ditingkatkeun ,kulantaran loba tantangan nu bakal disanghareupan. “.Tantangan Kompetensi ti Pustakawan nu dibutuhkeun ayeuna kacida bedana jeung sababaraha taun kaliwat kulantaran di zaman digital pustakawan kudu bisa nguasa hal-hal nu aya pakuat-pakaitna jeung digital “.pokna.ka Koran  Giwangkara waktu ditanya ngeunaan kesanna.

Pamadegan nu sarua oge ditetelakeun Ketua Umum FPPTI  Pusat Imam Budi Prasetiawan,S.S yen tantangan  para pustakawan anggota FPPT nu paling utama nyaeta ti user atawa nu makena ti  generasi milineal ka generasi digital cukup sulit nandingannana,kukituna  daek teu daek  kudu miluan pelatihan-pelatihan  atawa diajar sorangan ngeunaan  mekarna teknologi anyar ieu.. Perkembangan perpustakan digital kiwari aya undak saeutik  ngaronjat tina  perpustakaan konvensional ,babandinganna  memang masih loba  konvensional saperti pepustakaan hybrida atawa  hybrid gabungan  ayeuna geus mimiti  nambahan  kurang leuwih  40 nepi ka  50 % .” Hal ieu numutkeun  Imam  Budi Prasetiawan  ngarupakeun tantangan pikeun pengurus periode anyar kudu bisa leuwih loba mere  porsi seminar,workshop atawa  pelatihan-pelatihan pikeun ngaronjatkeun skil di widang ieu,, baheula mah apanan  masih katalog buku,tapi ayeuna geus ka  arah digital. ” Kukituna simkuring miharep pikeun sakabeh pustakawan khususna ka anggota FPPT sa-Indonesia, kurang leuwih aya  600 perpustakan PTN/PTS geus jadi anggota FPPT .para pustakawan-pustakawanna  kudu ngindung ka waktu ngabapa ka zaman dina harti tong alergi kana parobahan teknologi tapi kudu bisa nguasa sangkan mere layanan hade kanu ngagunakeunnnana.”,ceuk Imam Budi Prasetiawan.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *