2019 Lulusan UPBJJ–UT Bandung Narima Ijazah

Aya 2019 lulusan  UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) Universitas Terbuka (UT)   Bandung  nu narima ijazah dina kagiatan  Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) taun 2014.2  lumangsung  27- 28 Agustus 2014  di Balai Sartika Convention Hall Jl.Suryalaya Indah No. 1-3 Buah Batu Bandung nu acarana diluuhan Kepala  UPBJJ-UT Bandung Dra.Dina Thaib,M.Ed,  Dekan  FMIPA  UT Dr.Sri Hayati,MA nyuluran  rektor UT Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed,Ph.D , Kepala Dinas Pendidikan  Provinsi Jawa  Barat  Prof.Dr.H.Moh.Wahyudin Zarkasyi,CPA. Sajumlah lulusan ngawengku 1254  lulusan   ti Program S1 PGSD,105 lulusan  Program PGPAUD,658 lulusan Program D2 Perpustakaan, sarta saurang masing-masing  lulusan ti Program S1 Biologi jeung Program S1 Sosiologi asalna ti  kab, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, kota Bandung, Cimahi, kab.Bandung, kota Tasikmalaya, kota Cirebon , kab.Cirebon, Indramayu, Subang, Garut, kab.Purwakarta, kota Banjar jeung  kab.Bandung Barat.    Tina sajumlah lulusan kapeto aya nu meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) pangonjoyna nyaeta Rida Rosida (S1) PGPAUD ti kota Bandung  IPK 3,44, Dede Widi Asih (D2) Perpustakaan ti kab.Kuningan IPK  3,42 , Eva Farida (D2) Perpustakaan  IPK  3,34 ti kab.Bandung, Tita Badriah (D2) Perpustakaan ti kab.Subang, IPK 3,70,Ismaniah Nurhidmah  (S1) PGSD  ti kab.Garut IPK 3,38jeung Melly Mulawati S1 PGSD ti kota Banjar IPK 3.34. Ku geus rengsena kuliah di UT nepi ka meunang Ijazah para lulusan katinggali barungah saperti  dirasakeun ku lulusan Kabupaten Bandung Barat nyaeta Enden Sri Mulyani  guru SMK PGRI 2 Cimahi,Fenny Fitriana guru SDN Karyalaksana Kecamatan Ngamprah jeung Megawati UPT Pendidikan SD & PAUDN Kec.Ngamprah . “ Alhamdullilah simkuring bingah pisan bisa ngarengsekeun kuliah di UT nepi ka ngiluan acara Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) “.pokna ka Koran Giwangkara.

Dina biantara tinulis rektor  ditepikeun Dekan FMIPA UT Dr.Sri Haryati,MA lian ti miharep   ka para lulusan UT sangkan bisa ngamangfaatkeun,ngamekarkeun  sarta nerapkeun ilmu nu geus dipibanda ti UT bisa dilarapkeun   kana lingkungan  tugas nyakitu deui masarakat. “ Simkuring miharep khusuna ka lulusan Program PGSD nu kiwari keur ngatik  ngadidik siswa-siswa Generasi Emas  nu  dina taun 2045 bakal jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia,luyu jeung widangna salaku pendidik kudu digawe sacara profesional nu bisa ditingali tina kamampuan sarta tingkah paripolahna di masarakat “.pokna.Nyakitu deui inyana omat-omattan salaku alumni UT sangkan bisa ngafangfaatkeun mekarna  teknologi jeung informasi sarta tetep  komunikasi  jeung UT ku ngaliwatan  website UT,            website UPBJJ sarta khusus pikeun guru bisa ngamangfaatkeun portal guru “ Guru Pintar Online”  nyaeta bisa silih tukeur pangalaman,pikiran sasama guru di sakuliah Indonesia  sarta ngagabung jeung Ikatan Keluarga Alumni  UT(IKA UT) wilayah Jawa Barat atawa Bandung.

Samemeh dilaksanakeun Upacara Penyerahan Ijazah(UPI) sapoe saacanna  26 Agustus 2014 di tempat nu sarua dilaksanakeun  heula Seminar UPI  nyokot tema “ Peran Guru Dalam Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia “ didugikeun Hj.Netty Prasetiyani Heryawan,SS,M.Si. Numutkeun  Netty guru nyaeta pendidik profesional tugas utamana ngadidik,ngajar,ngabingbing,ngarahkeun,,ngalatih,nganiley jeung ngaevaluasi peserta  didik  dina pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar sarta pendidikan menengah. Tapi kanyataanna kiwari masih loba guru nu  henteu  ngalaksanakeun  tugasna  balukar henteu ayana latar pendidikan  nu luyu jeug katangtuan  jeung widang nu dibinana.Kiwari masih loba guru mibanda kompetensi kailmuan jeung profesionalitas handap nyaeta loba guru kurang ngarojong sacara pribadi  ngamekarkeun profesina  salaku guru . “ Sedengkeun hal  penting sejenna pikeun   guru nyaeta  mikawanoh gaya belajar siswa,nyiptakeun suasana  belajar pikaresepeun  jeung kreatif dina nepikeun  materinaceuk  Nety.(Suherman.S).-

Banner IDwebhost

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *