Dra .Hj. Entin Suryatin ,MA Samemeh Pangsiun Meunang Gelar Doktor

Salah  saurang  pengawas SMP jeung SMA di kabupaten Bandung Dra.Hj.Entin Suryatin,MA  kalahiran   Garut  27 Desember  1953 dina poe Rebo 11 Desember 2013 ngarasa  bagja turta reueus. Kabagjaan jeung kareues ieu...