Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd : Sistem Pendidikan Nasional Acan Profesional Masih Sifatna Administratif

Sistem pendidikan nasional dumasar kana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  acan didesain salaku sistem professional kulantaran  dina  praktek pendidikanna masih ngutamakeun  sifatna administratif,birokrasi jeung kebijakan-kebijakan leuwih ngutamakeun kontrol kakawasaan pendidikan tinimbang  pendidikan sacara professional.  “ Penyelenggaraan pendidikan leuwih ngutamakeun kuantitas tinimbang kualitas antukna  dina prosesna  unsur administrasi,ijazah jeung  angka-angka leuwih diajenan  turta  diutamakeun tinimbang kamampuhan riil ijasah,akreditasi sarta sertifikasi leuwih dihargaan   padahal pasar leuwih ngutamakeun kamampuan multi “.Ceuk Guru Besar Universitas Islam Nusantara (Uninus) Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana,M.Pd  ( Poto diluhur kadua ti katuhu)  saperti diberitakeun Koran Giwangkara dina kagiatan Seminar Nasional Pendidikan nyokot tema  “ Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbasis Akhlakul Karimah “ diayakeun ku alpukahna  Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Uninus gawe bareng jeung Sekolah Pascasarjana Uninus lumangsung Saptu 11 November 2017 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung.

Dina ieu kasempetan hadir Wakil Rektor I Uninus Dr.H.Husen Saiful Insan,M.M.Pd,Ketua IKA Uninus Dr.H.Danny Kusumapraja,SH,M.Hum,Ketua Panitia Seminar Drs.Narkama,M.M.Pd  ngadugikeun biantara,Direktur Sekolah Pasca Sarjana Uninus Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH,MPH,  ngadugikeun biantara sakalian ngaresmikeun seminar, Ketua PGRI Provinsi  Jawa Barat Dr.H.K.Edi Parmadi,M.M.Pd ngadugikeun materi  “ Mutu Guru Dan Karakter Siswa “,Kabid PTK Disdik Jabar Drs.H.Karyono,M.Si ngadugikeun materi  “ Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju Dan Terdepan Menuju Jawa Barat Emas “ sarta Wakil Ketua IKA Uninus Aa Tarsono,SH,MH  salaku moderator.

Numutkeun Dedi kondisi jeung kabijakan saperti kitu ngagambarkeun sulitna nyiapkeun mangsa  pikahareupeun pikeun  nyoreang  ka dunya  kacida komplekna nyanghareupan masalah  turta sagala ,parobahan  jeung silih paehkeun . Produk jeung perusahaan mesin tik ngan tinggal ngaran digantikeun ku computer ratusan juta paeh kagiles ku parobahan.Asupna teknologi informatika ku kakuatan internetna ngabalukarkeun bangkarna perusahaan kantor pos di sa alam dunya, komo faximile kakara mekar milu paeh kagiles ku kakuatan e-mail, Telpon rumah oge milu gulung tikar,TV hitam putih geus leungit diganti ku TV warna ,OHP gulung tikar,ritel konvensional jeung perusahaan konvensional loba gulung tikar kagiles ke perusahaan ritel jeung angkutan modern ngagunakeun sistem kerja online. Sok komo deui perusahaan alat rumah tangga bahanna tina kai jeung awi geus kagiles ku perusahaan anyar bahanna tina karet jeung plastik. “Masalah  bakal beuki rumit kulantaran angkatan kerja beuki nambahan  tapi sabalikna lapangan kerja beuki ngurangan  ,ngabalukarkeun nu ngalanggur beuki ngalobaan “pokna bari inyana nyutat data ti Badan Pusat Statistik (BPS) taun 2017 ,jumlah lulusan perguruan tingi nu ngeusi lapangan kerja ngan 12,24 %,sedengkeun di Malaysia geus 22 %. Jumlahna setara 14,57 juta ti 118,41 juta pekerja di sakuliah Indonesia,ari jumlah angka pengangguran lulusan perguruan tinggi aya 11,19 % atawa setara 787 ribu tina total 7,03 juta urang nu henteu boga pagawean.

Masalah ieu bakal leuwih ngaronjat kulantaran satiap taunna lembaga perguruan tinggi di Indonesia nyeta tina 3.221 perguruan tinggi nu aya di Kemenristekdikti jeung 1.020 perguruan tinggi agama di Kementrian Agama satiap taun rata-rata ngahasilkeun kurang leuwih 750 rebu lulusan.Dedi ngajentrekeun ngaronjatna jumlah pengangguran  mibanda titel sarjana .lian ti dibalukarkeun  ku beuki kawatesanna lapangan gawe oge akibat ku lenglena para lulusan ngarobah pola pikir sarta pola perilaku ti dunya akademik ka karakteristik lapangan gawe.Kukituna  geus waktuna para lulusan nyiapkeun jeung ngarobah mental,pola pikir jeung pola perilaku pikeun bisa asup ka lapangan kerja pinuh ku saingan.Tumuwuhkeun mental saingan,kulantaran daya saing nyaeta kemenangan di dunya kacida komplekna.  “ Hal ieu ngingetan ka lembaga pendidikan tinggi ku pentingna mekelan mahasiswa ku kamampuan mibanda pikiran efektif,tindakanna leuwih efisien jeung produktif sarta pangalaman praktis sangkan mampu kompetisi,sok komo parobahanna  ngeser ti kakuatan ijasah ka kakuatan profesi jeung kamampuan ,sarta bakal ngeser kakuatan loyalitas kana kakuatan prestasi ,kakuatan kaamanan ka demokrasi politik jeung kakuatan teoritis bakal ngeser kana kakuatan prakltis”.ceuk Dedi Mulyasana (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *