AP2KBKI Gawe Bareng Pasca Sarjana Uninus Ngayakeun Lokakarya Nasional Pendidikan Khusus & Layanan Khusus

Assosiasi Penyelenggara Pendidikan  Khusus Berkebutuhan Khusus Indonesia (AP2KBKI) gawe bareng jeung Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) poe Sabtu  6 April 2013 lumangsung di lantai  tilu  aula kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung  ngayakeun kagiatan acara lokakarya nasional nyokot  tema  “ Implementasi Kebijakan Kemendikbud Tentang Pendidikan Khusus & Layanan Khusus “.   Kagiatan acara lokakarya  nu diiluan 350 peserta ngawengku penyelenggara Sekolah  Luar Biasa (SLB)/yayasan, kepala sekolah,guru,orang tua SLB  dipandu (MC)   Dr.Ai  Setiawati,M.M,P.d  Kepala SLB Gemilang kota Bandung diluuhan Ketua Panitiana  Dra.Aufa Wilda Kepala  SLB Azzakiyah kota Bandung, rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin M.Pd,P,Pembina  AP2KBKI  pusat  Dr.H.Ahmad Basri Nursikumbang M.Pd ngadugikeun biantarana ,Sekjen Dewan Pengurus Pusat  (DPP) AP2KBKI Drs.H.Rajaminsyah,M.M.Pd, Direktur Program Pasca Sarjana Uninus  Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH,M.PA ngadugikeun materi “ Sistem & Nilai-nilai yang dikembangkan & implementasi dalam kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Oge dina ieu kasempetan  hadir  Dr.Samsi M.M.Pd  ti  Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus & LayananKhusus (PPKLK) Dikdas Kemedikbud RI  sarta Direktur Pembinaan Pendidikan  & Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Kemendikbud  RI  Dr.H.Subahi Idris,M..Pd  ngadugikeun materi  “ Kebijakan & Pengembangan Standar Dalam draft  kurikulum pendidikan ABK “  sakalian masrahkeun sacara simbolik bantuan dana pendidikan atawa beasiswa  ngawakilan tina sajumlah 90 mahasiswa sejenna nyaeta ka  ka Afmeria Pimda Mediata jeung  Iqbal  Nurhasan ti  program Sarjana (S1) Pendidikan Luar Biasa (PLB)  Uninus sarta Dewi Gusti Mulya Amperawati S.Pd jeung Riki Yoga Rahayu S.Pd ti program Magister (S2) PLB Uninus.

Numutkeun Drs.H.Rajaminsyah,M.M.Pd  netelakeun ka Koran Giwangkara tujuan  diayakeun lokakarya ieu teh nyaeta lian ti  dina raraga ngarojong pikeun sakabeh elemen masarakat sangkan beuki mikawanoh kana pelaksanaaan pendidikan anak berkebutuhan khusus sarta minangka sarana keur nyebarluaskeun akses informasi pendidikan berkebutuhan khusus  sarta bisa dijadikeun sarana interaksi langsung antara penyelenggara pendidikan anak berkebutuhan khusus bisa nyaluyukeun  jeung  8 standar nasional pendidikan Indonesia  nu geus ditetepkeun ku pemerintah  .nyaeta standar  kompetensi lulusan,standar isi,standar proses,standar pendidik & tenaga kependidikan,standar sarana prasarana,standar pengelolaan pendidikan,standar pembiayaan pendidikan  jeung  standar penilaian pendidikan..Ku diayakeun seminar   ieu diharepkeun bisa ngarojong pendidikan anak berkebutuhan  khusus di Indonesia nepi ka 100 % ,kulantaran kiwari kakara 31 %.

Sangkan  saluyu jeung   standar tenaga pendidikan & tenaga kependidikan hususna  boh  tenaga pendidik mibanda basis PLB jeung keahlian khusus  diusahakeun mibanda  ka PLB an sarta tenaga pendidik nu mibanda basis umum  di program pendidikan inklusi dibere ka PLB an sarta tenaga pendidik nu mibanda basis umum  dibere pengetahuan psikologis perkembangan & abnormal/pengetahuan oropedagokik”. Nyakitu  hal  sejenna saperti  guru nu mibanda dedikasi kreatif  sangkan mampu ngarobah ABK ka arah nu positip jeung konstruktif  bari jeung perlu tuluy dimekarkeun  sacara lengkep saranana,media pembelajaran, alat bantu,labolatorium   nu dibutuhkeun ABK nu dinamnis ,efisien jeung efektif.

Satuluyna inyana ngainformasikeun minangka conto kiwari   jumlah penyelenggara pendidikan,peserta didik,guru jeung dana,sarana pendidikan  layanan ABK swasta leuwih loba tinimbang nu aya di pemerintah hal ieu saperti data kaunggel   dina makalah ti Disdikbud  Provinsi  Jawa Barat  nyaeta “ Rencana  Strategi Pengembangan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Jawa Barat “ jumlah SLB di Jabar taun 2013 nyaeta  aya  38 SLB Negeri, 291 SLB  swasta, 290 Sekolah Penyelenggara pendidikan Inklusif  ngawengku 201 SD,48 SMP,41 SMA, 56  sakola penyelengara pendidikan CIBI ngawengku 13 SD,16 SMP,27 SMA 23Sekolah Penyelenggara Pusat Sumber (Resource Center),4 Sekolah Penyelenggara Centra PKPLK jeung 5 sekolah Penyelenggara bersertifikat ISO..Sedengkeun populasi jumlah penduduk Jawa Barat nurutkeun BPS 2012  kurang leuwih 45.000.000 jiwa,ari  Jumlah Anak  Usia sekolah 7 – 18 taun  aya 7.504.266 sarta  jumlah Anak Berkebutuhan  Khusus (2,5 % tina  Jumlah Anak Usia Sekolah atawa kurang leuwih 187.607 jiwa (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *