Program MM Ikopin Ngayakeun Kuliah Umum

Sekretaris Program MM (Magister Manajemen)  Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Dr.Trida Gunadi,SE,M.Si  netelakeun Program Studi MM Ikopin dina poe Saptu- Minggu 7- 8 Februari 2015 ngayakeun kagiatan acara kuliah umum lumangsung di Pangandaran .” Kuliah umum didugikeun  Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran,materina : Kebijakan Pembangunan Perekonomian dan Kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran”.ceuk Trida nu oge salaku Ketua Panitia ieu kagiatan  saperti diberitakeun Koran  Giwangkara nu harita dibarengan Direktur Program Pascasarjana Ikopin Dr.H.Sugiyanto,SE,M.Sc  netelakeun di rohangan gawena  Gedong Perkuliahan  Program Pascasarjana MM Ikopin kampus Jatinangor.Numutkeun  Trida tujuan diayakeun kuliah umum ieu nyaeta dina raraga salah sahiji program akademik nu kudu dilaksanakeun khususna pikeun ngarobah wawasan  para mahasiswa  Program Studi MM Ikopin  di lapangan.Trida ngajentrekeun  konsentrasi Program Studi MM Ikopin ngawengku Manajemen Sumberdaya Manusia, Pemasasaran, Produksi, Keuangan, Koperasi, Perbankan, Pendidikan, Pembangunan Ekonomi jeung Manajemen Pemerintahan nu pendidikanna diarahkeun  pikeun ngamekarkeun kinerja  profesional mahasiswana diarahkeun parigel ngungkulan masalah manajemen sacara luas  jeung terpadu  kana realita nu disanghareupan di lapangan.Nyakitu deui ,  para mahasiswa Program Studi MM Ikopin di rohangan kuliah diajak ngamekarkeun  jeung ngadayagunakeun kailmuan sangkan nimukeun,paham,ngajelaskeun turta ngarumuskeun  cara-cara ngarengsekeun masalah  boh kagiatan produktif  atawa pelayanan ka masarakat  sacara akuntabel. “ Ku diapingpara Guru Besar jeung Doktor mahasiswana meunang bimbingan sacara intensif pikeun ngudag taraf kompetensi manajemen nu disyaratkeun dina waktu relatif gancang.”.ceuk Trida.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *