STT Mandala Bandung Ngahasilkeun 5.463 Lulusan

Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Mandala Bandung  poe Saptu 28 Mei 2016 lumangsung di Gedong Serba Guna  Kampus STT Mandala Jl.Soekarno-Hatta No.597 (Terusan Kiaracondong Bandung)  ngalaksanakeun kagiatan acara wisuda taun akademik  2015/2016 ngawisuda 107 lulusan ngawengku 65 S1 jeung 42 D3 nyaeta ti program S1jurusan Teknik Elektro 22 lulusan,Teknik Informatika 10 lulusan,Teknik Sipil 16 lulusan,Teknik Mesin 18 lulusan sarta ti program D3 Teknik Elektro 8 lulusan,Informatika 1 lulusan jeung Teknik Mesin 32 lulusan.Tina sajumlah lulusan kapeto aya 7 urang lulusan panghadena narima pangajen nyaeta Wisnu Hidayat meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,53 ti program S1Teknik  Elektro,Sandi Hasanudin 3,58 program D-3 Teknik Elektro,Julia Devi Anastiane 3,60 S1 Teknik Informatika,Bagus Rama Aditya 2,91 D3 Teknik Informatika,Ika Sartika 3,76 S1 Teknik Sipil,Yan Yan Efriadi 3,38 S1 Teknik Mesin jeung Aji Dwi Saputro 3,51 program D3 Teknik Mesin.“ Ku diwisudana lulusan anyar ieu  STT Mandala ti mimiti ngadegna nepi ka kiwari geus ngahasilkeun  sajumlah 5.463 lulusan alumni ngawengku 2.451 Sarjana Teknik (S1) jeung 3.012 Ahli Madya Teknik Diploma 3 (D3) sumebar di sakuliah Indonesia geus digarawe boh salaku pagawe negeri nyakitu deui swasta “.Ceuk Prof.Dr.H.Dwiyono,MT salaku Ketua STT Mandala dijejeran rengrengan Senat STT Mandala, Ketua Yayasan Bina Teknika Ai Rukmawati ST , Pejabat Kopertis Wilayah IV Atin Afiatin S.Sos,M.Si nyuluran Koordinator Kopertis wilayah IV Jabar  Banten Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc sarta orang tua wisudawan..Numutkeun Dwiyono saperti diberitakeun Koran Giwangkara  ku geus ngahasilkeun loba alumni widang teknik , STT Mandala  rek terus ngayakeun tarekah  ngaronjatkeun kuantitas nyakitu deui kualitas lulusanna pikeun nyumponan kabutuhan masarakat luyu jeung profesi ilmu dipibandana. “Simkuring  ngawilujengkeun ka para wisudawan,wisudawati  ku geus ngarerengsekeun studina  nyakitu deui ka kulawargana .muga muga bisa ngamalkeun ilmu nu ditarima ti almamater STT Mandala  Bandung dina ngamajukeun nagara,bangsa jeung agama “.pokna.

Nyakitu deui Ketua Yayasan Bina Teknika Ai Rukmawati ST nu mayungan ieu lembaga  oge  ngiring bingah dibarung  gumbira ka para wisudawan & wisudawati. “ Atas nami Yayasan  oge simkuring  ngawilujengkeun ka para lulusan S1 & D3 ti 4 jurusan program Studi  Teknik Elektro,Sipil,Informatika,Mesin ku geus  meunangna  narima ijazah  sarta geus resmi sah boga hak make gelar Sarjana Teknik (ST) pikeun jenjang Sarjana (S1) sarta gelar Ahli Madya Teknikl (A.Md.Tek) pikeun jenjang Diploma 3 (D3) .Muga-muga ku geus meunang gelar sarta  dibekelan  ilmu jeung katerampilan  turta  kamampuan  salila   nimba ilmu di STT Mandala  bisa  dijadi keun bekel  pikeun  icikibung  dina gawangun bangsa jeung nagara “.ceuk Ai RukmawatiSedengkeun Atim Afiatin atass nami pribadi sarta rengrengan Kemenristek Dikti Kopertis Wilayah IV  lian ti  ngawilujengkeun  ka para wisudawan,wisudawati  oge ngingetan  yen kagiatan wisuda lain ngan saukur ceremonial wungkul tapi ngarupakeun janji tanggungjawab akademik sarta ngajaga ajen akademik jeung  citra almamater(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *