Prospek Psikologi Islam

Potensi  psikologi islam matak ngagumbirakeun kiwari loba  diperlukeun  masarakat  boh di lembaga –lembaga,institusi pendidikan,rumah sakit, sarta perusahaan islam nu prospekna dina widang kesehatan,pendidikan,industri,training, salaku motivator nu ayeuna keur payu pisan sarta ,widang klinis kesehatan, jeung kemasarakatan ceuk Prof.Drs.Subandi,MA,Ph.D guru besar Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada (UGM) nu oge salaku Ketua Asosiasi Psikologi Islam saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu nepikeun orasi ilmiahna “Urgensi  Pengembangan Psikolologi Islam” dina acara dies natalis ka 10 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung nyokot tema “Sinergi Untuk Kemajuan “ lumangsung Saptu 20 Februari 2016 di kampus Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung nu dina ieu kasempetan diluuhan Dekan Fakultas Psikologi UIN SGD Bandung DR.Agus Abdul Rahman,S.P.Si,M.P.si katut rengrenganna jeung mahasiswana.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *