Pemilihan Duta KB Di UIN SGD Bandung

Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIKMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung ceuk Kepala Humas UIN SGD Bandung Asep Syaefudin,M.Ag saperti diberitakeun Koran Giwangkara poe Rebo  7 Desember 2016  lumangsung di Gedong Anwar Musaddad kampus  UIN SGD Jl.A.H.Nasution No.105 Cibiru kota  Bandung ngayakeun kagiatan acara pemilihan Duta Da’i Komunikasi,Informasi & Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) 2016 nyokot tema “Yang Muda Yang Bersyiar “. Ketua Pelaksana Da’I KIE  KB 2016  Kemal Ajie  miharep  moga moga ku ayana kagiatan ieu bisa nyadarkeun  turta mere syiar informasi ka para wanoja  ngeunaan pentingna hirup sehat jeung program KB. Dina ieu kagiatan kapilih  tilu pemenang  nu jadi  Duta KIE KB  nyaeta  Juara kahiji Astri Rengganis, Juara Kadua  Euis Widaningsih,Juara Katilu Randi Hardiansyah. “ Tilu juara Duta Da’I KIE KB  ieu engke bakal dikontrak  ku  Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  sarta mibanda kawajiban salaku Da’i mensosialisasikeun program pemerintah utamana program KB “.ceuk Kemal Ajie.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *