Taun 2016 PKPRI Kota Bandung Ngalaksanakeun Reformasi Usaha

Pikeun ngudag sasaran target taun 2016 diperlukeun sumanget dedikasi tisakabeh perangkat organisasi, boh pengurus, pengawas, pengelola nyakitu deui  anggota dina ngajalankeun  peranna masing-masing  sangkan tujuan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI ) kota Bandung bisa ngawujud.. “ Disagedengeun eta oge  perlu ayana  situasi lingkungan jeung suasana lingkungan gawe bareng antara PKPRI jeung Primer  Koperasi  Pegawai Republik Indonesia (KPRI) nyakitu deui jeung Koperasi Sekunder  tingkat pangluhurna  sacara harmonis,terbuka,akrab jeung babarengan kulantaran  kacida pisan  nangtukeunnana  kana realisasi Rencana Kerja & Rencana Pendapatan & Belanja  (RK & RAB) kota Bandung  taun  2016”.Ceuk Drs.H.Sanusi Sukarma,MBA salaku Ketua PKPRI kota Bandung Periode 2014-2019 saperti diberitakeun Koran Giwangkara  dina kagiatan Acara Rapat Anggota Taunan ( RAT)  Ka 53 taun usaha  2015 sawatara waktu kaliwat  di Meeting Room Kampung Sawarga Jl..RayaSindang Laya  Bihbul No.80 Bandung.Di ieu kasempetan dijejeran rengrengan pengurus ngawengku Wakil Ketua :H.Wawa Wachyudin,SIP,Wakil Ketua II :Muhamad Arifin, Sekretaris : Drs.Kustiwa Benoputra,M.Pd,Bendahara : H.Ayi Saefudin,S.Ag, Ketua Pengawas: Drs.Maman Ukas,M.Pd,Anggota Pengawas : Drs.Asep Ruchdiana jeung Drs.H.Wawan Sofyan,MM sarta Manajer : Drs.H.Deddy Oktiadi,SE.

Numutkeun Sanusi taun 2016 ngarupakeun  taun ka 3 pikeun pengurus PKPRI kota Bandung masa bakti  2014-2019 diharepkeun beubeunangan atawa hasil na kudu leuwih mibanda kualitas ti taun saacanna. Kukituna program lengkah strategis turta  efekttif nu kudu dilaksanakeun  di taun 2016 nyaeta perlu ngalaksanakeun reformasi,rehabilitasi jeung rekontruksi kalembagaan kana  usaha-usaha nu posisina masih can optimal. “ Simkuring miharep kinerja organisasi jeung 4  unit  usaha  ngawengku  unit Elpiji,Simpan Pinjam,Hotel jeung  unit usaha pusat   nu dijalankeu di taun 2016 bisa ngungkulan kalemahan di taun saacanna  2015 sarta bisa ngarojatkeun performa PKPRI leuwih sehat bari jeung mibanda kualitas “.pokna. Sanusi netelakeun di widang organisasi manajemen rek ngaefektifkeun jalanna mekanisme Rapat Anggota (RA) jeung  Rapat Anggota Taunan (RAT) dilaksanakeun luyu jeung katangtuan . RAT taun buku saelat-elatna dilaksanakan bulan Mei. Nyakitu deui terus ngarojong anggota  primer  KPRI sangkan ngalaksanakeun RAT taun buku leuwih awal  samemeh RAT PKPRI kota Bandung. “ Dina kagiatan acara  RAT taun buku 2015 Pengurus geus ngahadiran ka Koperasi Primer KPRI kanu ngayakeun RAT lobana 66 Primer ,tina sajumlah 88 primer anggota PKPRI kota Bandung ,jadi masih aya 22 primer henteu  ngalaksanakeun RAT,kukituna simkuring ngarojong sangkan ngalaksanakeun RAT “.tandes Sanusi.

Ngeunaan widang usaha ditetelalakeun Sanusi ,aya   sababararaha rencana  dilaksanakeun diantarana wae  ngalakukeun resstrukturisasi keuanga di unit usaha sarta miara jeung ngomean alat-alat operasional LPG 3Kg saperti truk,angkutan beca jeung alat sejenna dina tarekah ngaronjatkeun kualitas pelayanan LPG 3 Kg. sarta ngarojong numuwuhkeun partisipasi modal anggota ku ngaliwatan simpanan anggota sarta ngaintensifkeun  simpanan wajib anggota sangkan tumuwuhna usaha angota ngaronjat. Nyakitu deui nuluykeu nngumpulkeun modal pikeun ngamekarkeun hotel ku cara diayakeunnana  saham hotel jumlahna minimal Rp.5 Juta.  “ Hotel Parakan Wangi rencana   dimekarkeun jadi  3 tingkat,bari  diupayakeun ditaekeunn tarif hotelna dibarengan ku diomeanna sarana boh AC,Sound System,tempat tidur jeung sajaba ti eta  dina raraga ngaronjatkeun perfoma pelayanan hotel.Ku sagala rupa rencana dilaksanakan Sanusi miharep PKPRI kota Bandung  kiwari mibanda asset Rp.14.289.048.509,- di taun 2016 direncanakeun beubeunanganna  kudu meunang Rp.2.157.555.000,- ti opat unit usaha  atawa naek Rp.79.483.000,- tina RAPB taun 2015. Anapon  pikeun ngarojong operasional PKPRI kota Bandung taun 2016 diperlukeun waragad  Rp.1.952.268.992,- atawa naek  Rp.44.075.000,- . “ Tina  angka angka balitungan ieu diharepkeun Sisa Hasil Usaha (SHU) taun 2016  diproyeksikeun meunang Rp.205.286.008,-,naek Rp.35.408.000,-tina rencana SHU taun 2015  jumlahna  Rp.169.878.008,- “.ceuk Sanusi Sukarma (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *