845 Mahasiswa UT Bandung Miluan OSMB Non PGSD 2016.2 Baheula Mahasiswa UT Mayoritas Manula Kiwari Lolobana Wanoja

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Bandung poe Saptu – Minggu, 06 -07 Agustus 2016 ngalakanakeun kagiatan acara Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) Non Pendidikan  Guru Sekolah Dasar (PGSD) Masa Registrasi 2016.2  temana  “Dengan Memanfaatkan Open Education Resources (OER) Kita Tingkatkan Hasil Belajar  diiluan 845  mahasiswa baru lumangsung  di Kantor UPBJJ-UT Bandung Jl.Raya Panyileukan No.1A Soekarno- Hatta Bandung. Kagiatan acara saperti diberitakeun Koran Giwangkara  diluuhan Kepala UPBJJ-UT Bandung Dra.Dina Thaib M.Ed sarta para pengurus Pokjar di wilayah kerja UPBJJ-UT Bandung,Koordinator & Kasubag TU UPBJJ-UT Bandung jeung Ketua Panitia Drs.Nana Setiana,M.Pd ngalaporkeun yen tina sajumlah peserta OSMB lobana  845 mahasiswa dibagi dua kagiatan  poe Saptu 06 Agustus 2015 nyaeta 610 peserta ngawengku  43 peserta Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ti 6 Program Studi, 209 FakultasEkonomi (FEKON)ti 5 Program Studi ,300 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) ti 11 Program Studi,58 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) ti 8 Program Studi. Ari  poe Minggu 07 Agustus 2016 aya 235 peserta ( Mahasiswa Beasiswa)  ngawengku  ti 2 FMIPA       ti 1 Program Studi,107 FEKON ti 4 Program Studi,127 FISIP ti 4 Program Studi .

Nana ngajelaskeun  tujuan kegiatan OSMB diharepkeun sakabeh  mahasiswa anyar UPBJJ-UT Bandung lian ti kudu mikanyaho kana fungsi  jeung peran UPBJJ salaku perpanjangan tangan UT Pusat dina ngokolakeun jeung mere layanan ka mahasiswa UT.Oge paham  kana system jeung prosedur registrasi pengujian,mimiti registrasi munggaran nepi ka rengsena studi sarta mikawanoh  system jeung prosedur Bantuan Belajar jeung Layanan Bahan Ajar. “ Lian ti  kitu dina raraga ngaimplementasikeun prinsif diajar mandiri sarta ngamangfaatkeun fasilitas pembelajaran ku telnologi informasi disadiakeun UT jeung ngajalin hubungan harmonis antara sasama mahasiswa jeung ,pembingbing akademik dina tarekah ngaronjatken hasilbelajar turta paham kana Kelompok Belajar Mandiri (KBM) nu aya di UPBJJ-UT Bandung”.ceuk Nana. Sedengkeun Kepala UPBJJ UT Bandung Dra.Dina Thaib M.ed  atas nami Rektor UT Prof.Ir. Tian Belawati  M.Ed, Ph.D  harita  lian ti  narima sacara resmi  salaku   mahasiswa baru UT  diwilayah kerja UPBJJ UT Bandung masa registrasi 2016.2  ku  ngistrenan  sacara simbolis makekeun  jaket almamater jeung masrahkeun  Kartu Tanda Mahasiswa diwakilan  Adinda Larasati ti Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi jeung  Untung Triono ti  Program Studi Sastra Ingeris.Bidang Minat Penerjemahan FISIP.

Nyakitu deui ngadugikeun biantarana ngebrehkeun  sajarah  Universitas Terbuka (UT) diadegkeun  tanggal 4 September 1984. Waktu  harita pemerintah  tacan Mibanda  sumber daya nu  cukup  pikeun nampung para lulusan SLTA  tapi  maranehna hayang  nuluykeun studina ngan  nyanghareupan masalah  utamana waktu.Kukituna pemerintah waktu harita netepkeun ngadegkeun hiji   Perguruan Tinggi dingaranan   UT nu proses pembelajaranna beda jeung  Perguruan Tinggi tatap muka nu aya  di Indonesia nyaeta nerapkeun sistem terbuka jeung  jarak jauh ku  ngamangaatkeun  sumber-sumber daya nu aya di perguruan tinggi  boh di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) nyakitu deui  PTS (Perguruan Tinggi Swasta) nu aya di Indonesia ,jadi nepi ka kiwari  umur  UT  geus nincak 32 tahun mahasiswa UT sumebar  aya ti Sabang nepi ka Merauke. Kukituna  UT ngarupakeun  pagar bangsa ,di  seaiap kota jeung  kabupaten ,coba tanyakeun aya mahasiswa UT,pasti aya.

Lain wae sumebar di lemah cai Indonesia tapi oge di  manca nagara ,aya di 16 nagara UT  mibanda  mahasiswa ,kiwari jumlahna 1600 mahasiswa. Para mahasiswa ieu teh nyaeta   Warga Negara Indonesia (WNI)  nu keur digarawe  di luar negeri,panglobana  kiwari  posisina aya di Malaysia .Korea,(Seoul), ,Hongkong  Saudi Arabia sarta  di Eropa aya di genep  nagara ,jadi di  satiap  benua aya…Dua bulan kaliwat  rektor UT ngawisuda sarjana munggaran  mahasiswa UT nu  aya   di luar negeri nyaeta di Yunani. Numutkeun Dina  ayana UT nerapkeun   system Pendidikan Tinggi Jarak Jauh(PTJJ) kakara karasa kabutuhanna salila   genep atawa tujuh taun  akhir ieu ,kulantaran  ditiinggali  tina sajumlah    mahasiswa baru UT nu dalaptar saupama salila  lima taun  kaliwat  mayoritas mahasiswa UT  umurna geus karolot nyaeta  berusia tua atawa manula (manusia usia lanjut) . tapi . lima tahun   akhir 60 % mahasiswa baru UT   lolobana masih muda atawa   wanoja keneh  umurna ngarora  nyaeta  ti 19 nepi  ka 25 tahun, turta 70 % geus digarawe.

“ Samalah  mah , di semester ayeuna  di wilayah kerja UT UPBJJ Bandung mahasiswa barunna  kurang leuwih  62%  umurna masih ngarora keneh .Jadi salila genep taun akhir ieu UT beuki dikenal ku kalangan muda atawa wanoja  “.pokna.  Dina  harita  ngaku ngarasa heran jeung teu ngarti,naon pangna  UT kiwari jadi leuwih kawentar di  kalangan  wanoja atawa  usia muda nu  jelas mah  paradigmana geus robah.Padahal kiwari leuwih ti  20 PTN  di Indonesia kampusna  nerapkeun dua .system,lian ti kampusna  nerapkeun tatap muka oge nerapken Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ),tapi kanyataanna  kampusna henteu gampang nerapkeun di insstiusina   PTJJ na.

Satuluyna Dina ngebrehkeun  taun kaliwat UT di audit  ku lembaga  BAN PT  (Badan Akreditas Nasional (BAN) – PT.Waktu ngamitian ngaaudit lembaga ieu ngarasa sulit ngaauditna, kulantaran mekanisme pembelajaranna diterapkan di UT kacida beda pisan  jeung  perguruan tinggi tatap muka kulantaran   indikator –indikator kaberhasilan diterapkan pikeun ngukur kinerja perguruan tinggi tatap muka henteu bisa diterapkeun di UT..“ Tapi syukur Alhamdullilah lembaga BAN-PT akhirna maluruh system pembelajaran di UT,turta nyusun instrumen-instrumen pikeun ngukur  kinerja perguruan tinggi, hasilna UT  diantarana meunang Akreditasi A jeung sesana.  B. Hal ieu lain ngarupakeun hal pagawean gampang   pikeun  perguruan tinggi  mahasiswana aya  di sakuliah  Indonesia sarta di luar negeri”.pokna.. Dina  oge nerangkeun   naon pangna  disebut UPBBJ UT Bandung henteu  UPBJJ Jawa Barat,kulantaran nu jadi kasang tukangna  mere ngaran  UPBJJ waktu ngadeg na  dtetepkeun  Kantor  UPBJJna nyaeta harita di kota-kota nu aya PTN  sakaligus  ngabina ,tapi UPBJJ-UT Bandung kiwari geus mandiri. Jadi henteu aya UPBJJ-Garut,,eta henteu aya ,tapi UPBJJ-UT Bandung mibanda  wilayah kerja di 18 kabupaten,kota di Jawa Barat.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *